Laden Evenementen

 

BGSV heeft het initiatief genomen om een multibureaubrede bijeenkomst te organiseren: ter lering en vermaak. Samen met collega stedenbouwkundigen gaan we het gesprek aan over het thema: “de gezonde stad”. Hieronder de uitnodiging.

Vijf jonge ontwerpers ontwikkelden, in samenwerking met medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit de buurt en ouderen, strategieën om de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonenden in de binnenstad van Utrecht te vergroten.

Willemieke van den Brink-Gouwentak en Meintje Delisse, twee van hen, houden een inleiding.
Zij vertellen over het onderzoek waaraan zij hebben mee gewerkt en debatteren met ons over het belang van de door hen gekozen benaderingswijze
Het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Bartholomeus Gasthuis in het centrum van Utrecht is juist in Utrecht uitgevoerd omdat het aansluit op de grootscheepse profilering van deze stad als “Gezonde Stad”.

Doel van het onderzoek naar het “Nieuwe Bartholomeus Gasthuis” is de vitaliteit en
zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in de binnenstad ondersteunen.
In 2016 is, met steun van het Bartholomeus Gasthuis, Stimuleringsfonds Creatieve industrie en architectuurplatform Aorta,onderzoek gedaan, gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg.
Het onderzoeksresultaat is weergegeven in een glossy getiteld “Design cares” Design cares toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg.

Willemieke van den Brink-Gouwentak is social designer. Zij maakt ontwerpen naar aanleiding van de verhalen die ze hoort van de mensen om wie het gaat. Hierdoor zijn haar ontwerpen vaak herkenbaar zodat ze door de gebruikers worden overgenomen en gebruikt.
Meintje Delisse is architect in opleiding bij Heren 5. Heren 5 heeft een sterke maatschappelijke betrokkenheid
en houdt zich bezig met het vergrijzingsvraagstuk. In dit kader publiceerde Meintje het Onderzoek Stadsveteranen in 2016; een verhalend onderzoek naar gelukkig oud worden in de stad.

Share This Story, Choose Your Platform!