Garage2020 Demo-Day Pakhuis de Zwijger

Een kansrijk leven voor jongeren en gezinnen door radicaal nieuwe oplossingen te creëren en daarmee jeugdhulp overbodig maken. Dát is de missie van Garage2020. Wat zijn de resultaten? De tweede ronde van Garage2020-Amsterdam is in januari begonnen. Gedurende drie maanden heeft een team van ontwerpers, datawetenschappers en hulpverleners de eerste stappen gezet in het realiseren van deze ambitie. Tijdens de Demo-day pitchen de teams hun innovaties.

De thema’s zijn:

Happy Hall: De eerste stap thuis, zorgt voor het versterken van relaties in het gezin. Dat is fijn thuiskomen.
(Mies Witkamp, Folkert Borstlap, Willemieke van den Brink)
Lens: Jongeren kijken door de ogen van ouders en leren beter met elkaar communiceren. (Don Groen, Pim Zoetelief, Anne Zeegers)
Punch: Turning a refugee journey into a hero’s journey: stories and connections of resilience. (Patricia van der Ploeg, Fleur Souverein, Feike Mijwaart)
Living environment as a mentor: Healthy buildings & communities realiseren voor een jeugdvriendelijke leefomgeving.

Wat kun je verder verwachten? Hier alvast een kleine greep uit de gesprekken, o.a. met Marjan Meijer en Ruben Köster. Zij deden mee in het vorige traject van Garage2020, waar o.a. de projecten Yuno en Ben je een baas uit voortkwamen. Wat is er in de tussentijd gebeurd? En hoe staat hun initiatief er nu voor?
Een van de mentoren van het huidige Garage2020-traject is Arne Popma, hij is hoogleraar Forensische Kinderpsychiatrie en werkzaam bij De Bascule. Hij blikt terug en gaat in op het belang van innovatie voor de jeugdhulpverlening en specifiek de doelgroep waar hij veel mee werkt.

Tot slot praten we met Mariënne Verhoef, Duco Stuurman en Erik Gerritsen over het vervolg: welke impact kunnen deze innovaties op langere termijn hebben hebben? Hoe brengen we dat verder onder de aandacht? En welke vraagstukken zijn rijp om door nieuwe Garage-leden aangepakt te worden?