Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis van start

Het zorgsysteem in Nederland is in transitie. Door grote aanpassingen in de wet worden zorgbehoevenden gestimuleerd een beroep te doen op hun eigen netwerk. Om fysiek, emotioneel en sociaal vitaal te blijven is een kwalitatieve leefomgeving met een sociaal netwerk en de juiste voorzieningen van groot belang. ‘Wat zou het Bartholomeus Gasthuis moeten bieden om mensen in de binnenstad van Utrecht prettig en waardig oud te laten worden?’ Met deze vraag ging het nieuw onderzoekstraject van het Bartholomeus Gasthuis en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van start.

Willemieke van den Brink (social designer) maakt deel uit van het team ontwerpers samen met: Wies Harmeling  (interieurarchitect en docent HKU), Michou Nanon de Bruijn  (ontwerper), Ester van de Wiel  (ontwerper openbare ruimte), Meintje Delisse (architect, Heren5).

Binnenkort wordt de publicatie van dit onderzoek uitgebracht, waarin uitgebreid onze werkwijze, expertises en uitkomsten aan bod komen.