Het Nieuwe Consultatiebureau

We zijn ervan overtuigd dat het consultatiebureau een transformatie verdient en veel beter kan aansluiten bij de behoeften van ouders, kinderen én medewerkers. Het zou een inspirerende plek kunnen zijn die een sleutelrol vervult bij de start van een nieuw mensenleven. Een plek om contact te leggen met andere ouders en kennis en ervaring te delen over gezond opgroeien. We zien een ruimtelijke opgave die vraagt om een multidisciplinaire aanpak: niet alleen de fysieke ruimte verdient een ander ontwerp, ook de identiteit, sociale interactie en beleving van het huidige concept bieden kansen voor een nieuwe invulling: een plek waar gezondheid en groei het vertrekpunt zijn en waar het gaat om ondersteunen en ontwikkelen van ouderschap. Oftewel: Het Nieuwe Consultatiebureau. Het is tijd voor een goed vormgegeven plek, een doordacht concept waar je aangesproken wordt op je eigen kracht en bemoedigd en geïnspireerd wordt. Een plek die vormgegeven is met duurzame materialen vanuit een circulaire gedachte.

In 2018 ben ik (Willemieke) voor het eerst moeder geworden. Dit was een levens veranderend moment, sowieso. Na mijn eerste bezoek aan het consultatiebureau zag ik kansen, voor een nieuwe plek. Waar je versterkt wordt in die eerste (of latere) kwetsbaardere fases in het ouderschap. Samen met Marielle Schuurman, Mauro Parravicini en Vivian Schuurman zijn we gaan werken aan dit prachtige plan: Het Nieuwe Consultatiebureau. We zijn op dit moment bezig met het vormen van draagvlak, zoeken naar samenwerkingspartners en hebben de eerste gesprekken gevoerd. Tot nu toe voelen we veel enthousiasme en we zijn er van overtuigd dat dit project van maatschappelijke meerwaarde is en dat dit ontwerpend onderzoek er moet komen. Ik ben trots op het plan dat we hebben geschreven en ben er van overtuigd dat we iets heel waardevols gaan doen.

“Je bent net (voor de eerste keer of weer) ouder geworden. Je leef- en beweegwereld worden eventjes heel klein. Dagen en nachtenlijken in elkaar over te lopen en bestaan uit delen van twee uur die opgedeeld zijn in voeden-boeren-verschonen-‘spelen’-slapen. Naar buiten gaan is een hele expeditie, dus een paar weken langkom je de deur nauwelijks uit. En dan word je opgeroepen vooreen eerste bezoek aan het consultatiebureau met je kersversebaby! Een half uur te vroeg (want, je weet maar nooit) kom je binnen. Je hebt geen idee wat er van je wordt verwacht en waar je heen moet. Na een uur sta je weer buiten. Uitgeput. Met een krijsende baby, hannesend met je kinderwagen of maxicosi en zonder idee wat er nu allemaal tegen je is gezegd. Je had nog van alles willen vragen, maar dat is er toch niet van gekomen.” (W. 28 jaar, moeder van baby J. 4 maanden)