Inspiratie-les social design voor HKU-studenten

De komende weken werken Digitale Media studenten van de HKU aan een uitdagende opdracht voor de Voorkamer in Utrecht.

Om de studenten te inspireren en te helpen bij de eerste stappen in hun project, heb ik een inspiratie-les over social design gegeven. Met diverse voorbeelden uit eigen ontwerppraktijk deelde ik over methoden, ingrediënten en fases. Een korte reflectie:

Wat is social design?
Wat is social design? Welke definities worden eraan gegeven en wat zijn überhaupt maatschappelijke vraagstukken? Hoe ga je om met een proces waarbij het eindresultaat nog open is? Welke tools helpen daarbij? En hoe kan je ook jouw opdrachtgever daarin meenemen? Het is allemaal aan bod gekomen.

Vakjargon
Ik had mezelf vooraf als uitdaging gesteld om vakjargon zoveel mogelijk te vermijden en uit te leggen wat woorden als ‘co-creatie, prototyping, nudgen, veldonderzoek, reframing en placemaking’ betekenen en hoe je ze effectief kunt inzetten.

Experiment & ruimte
Om de studenten uit te dagen de ingrediënten van social design eigen te maken, zette ik een klein experiment op: namelijk het maken van een eigen woordenboek (in beeld of woorden). Dit vroeg echter om een iets aangescherpte vorm en een andere  insteek in programma. Het verbinden van de ingrediënten met hun eigen project werd als nuttig en helpend ervaren.
Het is prettig om zo de ruimte te krijgen om ideeën te testen en samen te zoeken naar wat werkt en hoe het beter kan.

De koppeling van relevante maatschappelijke vraagstukken aan jonge creatieve makers vind ik waardevol en onmisbaar. Ik kijk uit naar de uitkomsten, proces en ervaringen van de studenten.