Jouw zorg is mij een zorg voor wijkteams, zorg- en welzijnsorganisaties

Op donderdagochtend 17 december van 8.30 tot 10.00 uur presenteren we aan medewerkers van wijkteams, zorg- en welzijnsorganisaties de bevindingen van het creatieve onderzoek Jouw zorg is mij een zorg. Hiervoor willen we je van harte uitnodigen. Gemeente Zwolle is partner in het vervolg van het onderzoek en samen met social designers Willemieke van den Brink (echter ontwerp) en Anne Marth Kuilder (Ministerie van Onverwachte Zaken) de organisatoren van deze bijeenkomst. 

Wat

We willen verrassende ideeën presenteren die ontstonden tijdens ons artistieke onderzoek in de Heemskerckstraat in Zwolle. We laten concepten, ideeën, interventies zien die helpen om netwerken te maken die op lokaal niveau bijdragen aan het welzijn van mensen met een beperkt eigen netwerk. Onze voorstellen zijn bewust onaf. We hebben namelijk jouw hulp nodig om de ideeën verder te brengen. 

Programma

We nemen je mee in een prikkelende presentatie over het onderzoek. Daarna willen we met elkaar het gesprek aangaan: waar word je enthousiast van? Waar zie jij vanuit jouw professionaliteit mogelijkheden? Welke concepten moeten aangescherpt worden? 

De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum de Bestevaer, Trompstraat 10b Zwolle.
Kijk voor meer informatie over het onderzoek en voor onze gegevens op www.jouwzorgismijeenzorg.nl.

 uitnodiging 17 oktober co-creatie