bgsv ontwerpersoverleg echterontwerp socialdesign hetnieuwegasthuis

BGSV heeft het initiatief genomen om een multibureaubrede bijeenkomst te organiseren: ter lering en vermaak. Samen met collega stedenbouwkundigen gaan we het gesprek aan over het thema: “de gezonde stad”. Meintje Delisse en ik waren uitgenodigd om te vertellen over het onderzoek “Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis”. We gaan het debat aan over het belang van de benaderingswijze. Het onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Bartholomeus Gasthuis in het centrum van Utrecht is juist in Utrecht uitgevoerd omdat het aansluit op de grootscheepse profilering van deze stad als “Gezonde Stad”.