[Blog] De kracht van creativiteit
participatie in relatie tot ontwerp

De kracht van creativiteit

“We hebben kunstenaars, ontwerpers en andere creatieve professionals nodig om complexe transities aan te pakken. Zij hebben de instrumenten in handen om met de veranderingen om te gaan en kunnen nieuwe toekomsten verkennen en verbeelden. Een ontwerpende aanpak helpt om tot oplossingen te komen, met betrokkenheid van burgers en met oog voor de Omgeving.”

-uit Meerjarenbrief De Kracht van Creativiteit. Ministerie van OCW

Graag neem ik jullie mee met mijn deelname (als participant) aan de vierde dialoogsessie van Pilot ontwerpende aanpak met thema Participatie in relatie tot ontwerp.

Vraagstukken
Tijdens de sessie bogen we ons over de volgende vraagstukken: Waar raken ‘participatie trajecten’ (ambtelijke aanpak) en ‘een ontwerpende aanpak’ elkaar? Wanneer is een ontwerpende aanpak op z’n plek? En wanneer komt een rol voor een moderator of mediator meer tot zijn recht? (en is social design een methodie die onterecht wordt ingezet als ‘pleister’?). Vanuit verschillende perspectieven werden verhalen, ideeën en visies gedeeld.

Aanpak
Vervolgens brachten we met de deelnemers in kaart waar de kracht ligt van een ambtelijke aanpak en waar van een ontwerpende aanpak. Waar drempels zitten, blinde vlekken en welke ingrediënten juist krachtig zijn. Vanuit deze input zochten we naar ‘hefbomen’ voor verbetering. Over dat laatste hadden we nog veel langer willen doorpraten, maar voor we het wisten was de sessie voorbij.

Reflectie
Terwijl ik dit schrijf, word ik nieuwsgierig naar het principe van een ‘hefboom’. Een hefboom benut maximaal de kracht en inspanning om een ander object of voorwerp in beweging te brengen.

Mogelijk kunnen ook de verschillende soorten hefbomen (Primair, secundair en tertiair) worden ingezet als andere manieren van kijken? Hoe kunnen we methoden en ingrediënten (hefbomen) uit de creatieve sector gebruiken voor beweging in maatschappelijke vraagstukken? Ik kijk uit naar het programmavoorstel dat het team gaat voorleggen.

De creatieve sector heeft, mijns inziens, de kracht in zich om vraagstukken in beweging te brengen, te verrijken en nieuwe toekomsten te verkennen. Tegelijk zie ik het als een doorlopend proces, een reeds gestarte beweging.

In deze verdiepende samenwerking wens ik ons allen een open houding en nieuwsgierigheid toe. Met respect voor ieders expertise, en ruimte houdend voor experiment.

Samen dragen we bij aan de grotere vraag: ‘Hoe kunnen we creatieve denkkracht inzetten bij het oplossen van maatschappelijke problemen’.

Dank aan het team ‘programma ontwerpende aanpak’ dat ik hierbij kon zijn.

Context |Ik was aanwezig bij de dialoogsessie van Programma ontwerpende aanpak rondom de vraag: ‘Hoe kunnen we creatieve denkkracht inzetten bij het oplossen van maatschappelijke problemen’. Hierbij mijn reflectie op de sessie.

Over de sessie| Participatie in relatie tot ontwerp. Waar zitten bij participatietrajecten de huidige drempels en hefbomen voor verbetering? Waar ligt de kracht van een ambtelijke aanpak en waar van een ontwerpende aanpak? En waar zitten de blinde vlekken van ontwerpers en waar die van ambtenaren en politici?