Wat is echter ontwerp?

Echter ontwerp is een ontwerpstudio voor sociale projecten, opgericht door Willemieke van den Brink – Gouwentak. Echter ontwerp wil écht van betekenis zijn voor mens en maatschappij. Door uitgebreid onderzoek, analyse en een krachtige vertaling naar beeld creëert ze ruimte om een vraagstuk heen. In die ruimte ontstaan oplossingen die ze invoelbaar maakt en ontwerpt. Willemieke begint bij de mensen om wie het gaat en maakt de ontwerpen op maat naar aanleiding van de verhalen die ze hoort. Hierdoor zijn de ontwerpen vaak zo herkenbaar dat ze door de gebruikers worden overgenomen en (soms na enige aanpassing) gebruikt worden.

Bijvoorbeeld:
Nieuwe handelingsperspectieven creëren voor zorgvragen in de buurt (jouw zorg is mij een zorg) Gemeentes helpen om overbelaste mantelzorgers een adempauze te kunnen bieden (respijtzorg reframed) Een levendig platform ontwerpen voor hacks in de zorg (carehacks.nl) Langer zelfredzaam en fijn thuis wonen in de binnenstad van Utrecht (het nieuwe Bartholomeus Gasthuis).

Verder zijn er thema’s waar ik me graag voor zou inzetten, de stippen op mijn horizon zijn o.a.:

  • echtscheidingen
  • psychiatrie
  • onderwijs

Wat zou het tof zijn om een koffer vol handvaten te ontwerpen om het aantal echtscheidingen te verlagen. Of de kinderen in die echtscheidingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Of juist de kans ontwerpen die samengestelde gezinnen vormen, nieuwe netwerken creëren als bruggen in de samenleving.
Wat zou ik graag in de psychiatrie concreet gereedschap ontwerpen waar mensen mee geholpen zijn, of een expositie neerzetten waarin voelbaar is hoe hard deze mensen elke dag knokken om te blijven staan in de maatschappij. Of in het onderwijs zoeken naar nieuwe wegen voor kinderen die niet binnen het huidige onderwijs stramien hun weg kunnen vinden.

Of…of… ik kan nog wel even doorgaan, wil je meer weten? Kennis maken? Kop koffie drinken? Ik kom graag met je in contact!