Wat is echter ontwerp?

Echter ontwerp is een ontwerpstudio voor sociale innovatie, maatschappelijke vraagstukken en creatieve interventies, opgericht door Willemieke van den Brink – Gouwentak. Echter ontwerp wil écht van betekenis zijn voor mens en maatschappij. Door uitgebreid onderzoek, analyse en een krachtige vertaling naar beeld creëert ze ruimte om een vraagstuk heen. In die ruimte ontstaan oplossingen die ze invoelbaar maakt en ontwerpt. Willemieke begint bij de mensen om wie het gaat en maakt de ontwerpen op maat naar aanleiding van de verhalen die ze hoort. Hierdoor zijn de ontwerpen vaak zo herkenbaar dat ze door de gebruikers worden overgenomen en (soms na enige aanpassing) gebruikt worden.

Bijvoorbeeld:
Nieuwe handelingsperspectieven creëren voor zorgvragen in de buurt (jouw zorg is mij een zorg) Gemeentes helpen om overbelaste mantelzorgers een adempauze te kunnen bieden (respijtzorg reframed) Een levendig platform ontwerpen voor hacks in de zorg (carehacks.nl) Langer zelfredzaam en fijn thuis wonen in de binnenstad van Utrecht (het nieuwe Bartholomeus Gasthuis).

Mijn opdrachtgevers en samenwerkingspartners komen uit het (semi) publieke domein. Ik werk vaak met gemeentes, zorginstellingen, onderzoekers, zorg en welzijn, kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en andere onverwachte partners, die samen positieve impact willen genereren. Heb jij een vraagstuk dat schreeuwt om vernieuwing? Zoek je manieren om een onbereikbare of afgehaakte doelgroep te bereiken? Of zie je andere kansen om samen te werken? Ik kom graag met jou in contact.

Ik werk zowel in opdracht, als op eigen initiatief. In elk project werk ik samen met andere ondernemers en bedrijven.
Ieder jaar werk ik mijn lijstje met droomprojecten weer bij; thema’s, onderwerpen en vraagstukken waar ik me de komende tijd voor wil inzetten;

Dementie; Een tool ontwikkelen voor mensen met dementie, die hiermee iets tastbaars kunnen achterlaten voor hun nabestaanden. Een manier waarop teksten, video’s, foto’s en spraakberichten gebundeld kunnen worden. Voor hun geliefden om te beluisteren wanneer ze later, stapje voor stapje, afscheid van de ander moeten nemen.
Boeren zonder opvolger; Een ontwerpend onderzoek voor nieuwe handelingsperspectieven voor boeren zonder opvolger.
Samen met boeren die willen stoppen maar geen opvolger hebben het taboe te doorbreken en tot een vorm te komen waarbij ze hun bedrijf kunnen verkopen en op een nieuwe manier hun leven en identiteit kunnen vormgeven.
Consultatiebureau; Dit is de plek waar de samenleving bij elkaar komt, op een van hun meest kwetsbare momenten van hun leven. Dit vraagt om een goed vormgegeven plek in de ruimste zin van het woord. Een plek voor inspiratie en steun in de eerste fase van nieuw ouderschap. 
Duurzaamheid en recyclen; Een super heldere campagne waarin op elk product komt te staan hoe deze gerecyceld moet worden / in welke afvalbak.
Duurzaamheid agenderen nudgen en aanjagen bij sociale huurders.
Verbinding op afstand; Hoe we, tijdens de coronacrisis, verbindingen op afstand mogelijk kunnen maken, met analoge middelen.

En natuurlijk wil ik me blijven inzetten in de domeinen waar ik al werkzaam ben: jeugdzorg, onderwijs, versterken van ouderschap, sociale interventies en mensen van alle generaties in hun kracht (blijven) zetten.
Genoeg over mij, waar zit jouw ‘echter’?