Project Description

Broos, interdisciplinaire expositie over kwetsbare ouderen.

Oudere mensen zijn een kwetsbare groep in de samenleving. Naast deze kwetsbaarheid bezitten deze ouderen ook veel kennis en levenservaring. Ik wilde graag deze beide kanten verbeelden, op een krachtige manier, kwetsbaar zijn.

Samen met twee andere kunstenaars, Henrieke Wielink en Florien Vernooy, heb ik werk gemaakt voor galerie Het Langhuis in Zwolle, met het thema Broos.

Kort voor ons verblijf in Het Langhuis deed ik een bijzondere vondst, namelijk de 17 dagboeken van mijn oma, die ze vanaf 1956 tot aan haar dood in 2008 had geschreven.

Na onderzoek en analyse heb ik drie boeken gemaakt met daarin verschillende thema’s. Het verlies van een partner, de eenzaamheid en heimwee in het verpleeghuis en de slijtage tijdens het ouder worden. In de expositie ruimte heb ik elementen uit de boeken verbeeld, waardoor het verhaal nog levendiger wordt ervaren.

Het resultaat was een rakende beeldtaal waarin we op onze eigen manier het verhaal vertelden van kwetsbare ouderen. Hoewel we alle drie anders werkten, zijn de onderdelen op een waardevolle manier samengekomen.

Lees hier meer over het proces, en bijzondere vondsten en lees hier het persbericht

vandaag ouderen slijtage

Lieve Henk
Net na het overlijden van haar partner schrijft Hennie verhalen aan de man die ze zo mist.

Fragment: Het was een mooie warme dag, de was is klaar, maar die is niet zo groot meer.

Gelijk het gras is ons kortstondig leven
Na een tweede beroerte komt Hennie in een verpleegtehuis. In dit boek beschrijft ze haar eenzaamheid en het gemis naar thuis.

Fragment: In gedachten zit ik thuis aan de tafel te breien, bloemen water geven en verder van alles wat. Mijn twee poezen aaien,
 ze spinnen zo hard. En nou zoveel pijn. De hortensia’s voor het huis zullen wel mooi bloeien.
Die had ik nog geplant voor de beroerte.

Vandaag.

In dit boek staat maar 1 woord, ‘Vandaag’, 52 keer geschreven tussen 1956 – 2008 waarin het handschrift de tijd bij zich draagt.

Oudere mensen zijn een kwetsbare groep in de samenleving. Naast deze kwetsbaarheid bezitten deze ouderen ook veel kennis en levenservaring. Ik wilde graag deze beide kanten verbeelden, op een krachtige manier, kwetsbaar zijn.