Jouw zorg is mij een zorg in “Research Gasthuis van Welzijn” van Laura Alvarez.
Het project “jouw zorg is mij een zorg” was ooit ontstaan n.a.v. de oproep van ‘het nieuwe gasthuis’ van het Stimuleringsfonds. Alhoewel we niet waren geselecteerd, hebben we het project toch gerealiseerd en naar andere middelen gezocht om het project te bekostigen. Een van de projecten die wel was gehonoreerd, was van Laura Alvarez. Ze maakte hiervan een publicatie en noemt de werkwijze JZIMEZ als stap 1 als transitie strategie. Mooi om te zien dat deze twee projecten raakvlakken hebben.