Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef op hun kennispagina Zorg een mooi artikel over de feestelijke middag die we op 24 februari organiseerden voor bewoners van de Flevowijk.

“Er is weer energie om samen iets te ondernemen”
Maart 2018 presenteerde het team de onderzoeksresultaten met concrete aanbevelingen aan alle stakeholders. “We hopen verschillende partijen te enthousiasmeren om onze prototypes en ideeën te realiseren,” zegt Kuilder. “Maar het begin is gemaakt: er is weer energie om samen iets te gaan ondernemen.”

stimuleringsfonds creatieve industrie social design middelpunt