Jouw zorg is mij een zorg

We zijn begonnen!

Jouw zorg is mij een zorg is een artistiek onderzoekproject dat ik samen met Anne Marth Kuilder (Ministerie van Onverwachte Zaken) heb opgezet.

Over het onderzoek:
Er gebeurt veel op het gebied van zorg en welzijn. Helemaal sinds 1 januari 2015. De rijksoverheid en provincies hebben op die datum een groot aantal zorgtaken overgedragen aan gemeenten. Het gaat om de zorg en ondersteuning van chronisch zieken, ouderen, mensen met een beperking en de jeugdzorg. De gemeenten hebben niet alleen nieuwe taken gekregen, maar ook minder budget dan er eerder beschikbaar was voor dezelfde opgaven. Er is geen sprake van een paar wijzigingen, maar van een transformatie: het systeem van zorg is volledig aan het veranderen en daarmee ook ons denken hierover en hoe mensen zich gedragen. Daarbij komen grote demografische veranderingen: er komen steeds meer ‘kleine grijze huishoudens’, meer eenpersoonshuishoudens en familie woont vaker verder weg dan voorheen. Veel organisaties in zorg en welzijn moeten nog wennen aan de nieuwe omstandigheden en houden vast aan bestaande inzichten en gewoonten. Misschien lijken de veranderingen in zorg en welzijn in eerste instantie daardoor zelfs nog wel mee te vallen. Totdat het vasthouden aan het oude echt niet meer gaat. En hebben we dan voldoende nieuw handelingsperspectief? Als straks de nood hoog genoeg is zullen mensen dan werkelijk vaker en sneller een beroep doen op elkaar? Of gebeurt dat altijd al en hebben we er nu meer oog voor? En hoe moet dat met mensen met een lichte zorgvraag die (tijdelijk) geen eigen netwerk hebben waar zij gebruik van kunnen maken?

Het is tijd om nieuwe concepten te ontwikkelen!

Een vernieuwend perspectief
We zijn geïnspireerd door socialdesignforwickedproblems. We zijn ervan overtuigd dat het creatieve denken van ontwerpers vernieuwende perspectieven biedt op vraagstukken die zich niet langer via conventionele methoden laten oplossen. De combinatie van ontwerp en organisatieadvies maakt dat het niet alleen bij perspectieven blijft, maar dat betrokken partijen uitgenodigd worden zich tot de nieuwe ideeën te verhouden en zo samen nieuw handelingsperspectief kunnen ontwikkelen. Als onderzoeksteam hebben we de kwaliteiten van beide disciplines in huis. Mensen die onderdeel van het probleem vormen, zijn in onze aanpak ook de mensen die onderdeel uit moeten kunnen maken van oplossingsrichtingen. We ontwerpen in interactie, vanuit een nieuwsgierige en open houding. We laten ons leiden door de mensen over wie het gaat.

Lees meer op onze onderzoeksblog www.jouwzorgismijeenzorg.nl

Mensen die onderdeel van het probleem vormen, zijn in onze aanpak ook de mensen die onderdeel uit moeten kunnen maken van oplossingsrichtingen. We ontwerpen in interactie, vanuit een nieuwsgierige en open houding. We laten ons leiden door de mensen over wie het gaat.