Presentatie en co-creatie “Jouw zorg is mij een zorg”

Op vrijdag 30 oktober presenteren we aan zorgondernemers, dwarsdenkers, idealisten en experts onze bevindingen van Jouw zorg is mij een zorg.

We presenteren verrassende ideeën die ontstonden tijdens ons artistieke onderzoek in een volksbuurt in Zwolle. We laten concepten, ideeën, interventies zien die helpen om netwerken te maken die op lokaal niveau bijdragen aan het welzijn van mensen met een beperkt eigen netwerk. Onze voorstellen zijn bewust onaf. We hebben namelijk jouw hulp nodig om de ideeën verder te brengen.

Hiervoor vragen we het volgende van je:
• Enthousiasme / betrokkenheid bij het vraagstuk
• Zin om samen naar nieuwe mogelijkheden te zoeken
• Je wilt ‘halen en brengen’: in tijd / geld / netwerk / ideeën et cetera.

Programma
In het eerste uur van het programma nemen we je mee in de resultaten van het onderzoek. Daarna gaan we aan de slag met de concepten/ideeën/interventies. Waar word je enthousiast van? Waar wil je aan bijdragen? Tot slot bekijken we wat deze middag heeft opgeleverd. Wat vraagt om verdere uitwerking en waar liggen kansen? We sluiten af met een borrel.
Kijk voor meer informatie over het onderzoek en voor onze gegevens op www.jouwzorgismijeenzorg.nl.

co creatie jouw zorg is mij een zorg