Kwalitatief onderzoek

kwalitatief onderzoek-echterontwerp-social design

Je voelt dat er iets moet veranderen, maar weet niet precies wat. Je wilt met jouw organisatie beter aansluiten bij jouw doelgroep en/of eindgebruikers en hun belevingswereld. Maar hoe bereik je ze? Hoe overbrug je de afstand tussen jouw doelgroep en jouw organisatie? Hoe zorg je ervoor dat jouw diensten écht aansluiten op hun behoeften en maak je een aanbod op maat, zodat je positieve impact kan realiseren en juist de eindgebruikers onderdeel worden van de oplossing?

Tijdens het kwalitatief onderzoek ga ik op innovatieve wijze in gesprek met jouw doelgroep en de daarbij behorende eindgebruikers. Ik haal naar boven wat ze beweegt, welke dromen en ambities ze hebben en waar ze tegenaan lopen. Dat betekent dat ik in deze gesprekken naar boven haal wat ‘onder de oppervlakte ligt’. Ook breng ik hun sociale en fysieke context in kaart (contextmapping) waardoor je op verschillende niveaus  inzicht krijgt in de leefwereld van  jouw eindgebruiker.  De uitkomsten van het onderzoek zal ik analyseren en vervolgens halen we hier gezamenlijk concrete acties en oplossingsrichtingen uit om mee aan de slag te gaan.

Veel voorkomende situaties:

 • Je wilt een nieuw type doelgroep betrekken bij jouw aanbod, maar weet niet waar je het beste kunt beginnen en/of je weet te weinig over deze groep mensen om het aanbod goed te laten aansluiten.
 • Je wilt jouw huidige doelgroep beter leren kennen. Je wilt inzichten krijgen over hun dromen en ambities, maar ook concreet wat zij nodig hebben en hoe jouw organisatie daar naadloos op kan aansluiten. 
 • Je hebt het gevoel dat jouw doelgroep verandert, maar je weet niet hoe je met jouw aanbod en diensten kunt aansluiten op deze nog ongrijpbare veranderingen.  
 • Je wilt jouw doelgroep inspireren tot ander (gezonder?) gedrag, maar hoe doe je dat? Hoe sluit je aan bij hun intrinsieke motivatie, zodat jouw interventies ook echt gebruikt gaan worden?

Voorbeeld (aan de hand van een metafoor) | Stel het probleem dat je registreert zijn ‘dode vissen in het water’. Een eerste actie zou kunnen zijn om te zorgen voor meer voedseldiversiteit door extra voer te geven. In het kwalitatief onderzoek haal ik naar boven wat onder de oppervlakte ligt. Bijvoorbeeld: er zijn te weinig zuurstof genererende planten.

Met deze input kan jij aan de slag met een oplossing die ook echt aansluit bij het probleem.

Voor wie | Mijn opdrachtgevers en samenwerkingspartners komen uit het (semi) publieke domein. Ik werk vaak samen met gemeenten, zorginstellingen, onderzoekers, zorg en welzijn, kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en andere onverwachte partners, die samen positieve impact willen realiseren.

Aanpak | Een klein of grootschalig onderzoek naar jouw doelgroep en de daarbij behorende eindgebruikers. Wat beweegt ze, welke dromen en ambities hebben ze en waar lopen ze tegen aan. Ik haal in deze gesprekken naar boven wat ‘onder de oppervlakte ligt’. Hiervoor ontwikkel ik creatief gereedschap op maat voor het betreffende vraagstuk. Zo krijg jij inzicht in de oorzaak van het probleem, in plaats van de manieren waarop het probleem zich uit. Hiermee creëren we een startpunt van waaruit je jouw aanbod en diensten optimaal kan laten aansluiten op jouw doelgroep.

Werkwijze | Elk project is maatwerk, de beschreven processen komen bijna altijd aan bod, maar soms in verschillende volgordes, of bepaalde stappen worden vaker herhaald. Ik gebruik een eigen onderzoeksmethode, gebaseerd op frame innovation van Kees Dorst, geïnspireerd op design thinking, en door middel van veelgebruikte methodes uit social design en service design.

Aanpak | Een klein of grootschalig onderzoek naar jouw doelgroep en de daarbij behorende eindgebruikers. Wat beweegt ze, welke dromen en ambities hebben ze en waar lopen ze tegen aan. Ik haal in deze gesprekken naar boven wat ‘onder de oppervlakte ligt’. Hiervoor ontwikkel ik creatief gereedschap op maat voor het betreffende vraagstuk. Zo krijg jij inzicht in de oorzaak van het probleem, in plaats van de manieren waarop het probleem zich uit. Hiermee creëren we een startpunt van waaruit je jouw aanbod en diensten optimaal kan laten aansluiten op jouw doelgroep.

Werkwijze | Elk project is maatwerk, de beschreven processen komen bijna altijd aan bod, maar soms in verschillende volgordes, of bepaalde stappen worden vaker herhaald. Ik gebruik een eigen onderzoeksmethode, gebaseerd op frame innovation van Kees Dorst, geïnspireerd op design thinking, en door middel van veelgebruikte methodes uit social design en service design. Het proces van Kwalitatief onderzoek bestaat uit vier fasen:

Fase 1: Verkenning, research en creatief gereedschap
Fase 2: Veldonderzoek
Fase 3: Creatieve analyse en terugkoppeling
Fase 4: Afronding en evaluatie


Fase 1

 • Kennismaking opdrachtgever en vraagstuk
 • (Desk)research
 • Creatief gereedschap op maat + werven deelnemers interview

Fase 2

 • Kwalitatief onderzoek in grootte S, M of L

Fase 3

 • Creatieve analyse
 • Terugkoppeling vondsten op een passende manier (een presentatie, folder, infographic, of iets heel anders)

Fase 4

 • Afronding en evaluatie

Globale resultaten: 

 • Een duidelijk beeld van het vraagstuk en de behoefte van opdrachtgever
 • Creatief gereedschap op maat
 • Data en ervaringen van gebruikers over de behoeften, benodigdheden en wensen van de doelgroep waar op ingespeeld kan worden met het huidige en toekomstige aanbod van de organisatie. 
 • Het geven van een gezicht en een stem aan jouw doelgroep en wat ze bezighoudt.
 • Een invoelbare analyse van het vraagstuk met behulp van gebruikersinput. 
 • Concrete acties en ontwerprichtingen om met het vraagstuk aan de slag te gaan en bijvoorbeeld nieuwe diensten te ontwikkelen.
 • Evaluatie in de vorm van een gesprek

Fasering

Werkwijze

Resultaten per fase

Fase 1

Verkenning, research en creatief gereedschap

 • Kennismaking opdrachtgever en vraagstuk
 • (Desk)research
 • Creatief gereedschap op maat + werven deelnemers interview.
 • Een duidelijk beeld van het vraagstuk en de behoefte van opdrachtgever.
 • Creatief gereedschap op maat.

Fase 2

Veldonderzoek

 • Kwalitatief onderzoek in grootte S, M of L.
 • Data en ervaringen van gebruikers over de behoeften, benodigdheden en wensen van de doelgroep waar op ingespeeld kan worden met het huidige en toekomstige aanbod van de organisatie. 
 • Het geven van een gezicht en een stem aan jouw doelgroep en wat ze bezighoudt.

Fase 3

Creatieve analyse en terugkoppeling

 • Creatieve analyse  
 • Terugkoppeling vondsten op een passende manier (een presentatie, folder, infographic, of iets heel anders).
 • Een invoelbare analyse van het vraagstuk met behulp van gebruikersinput. 
 • Concrete acties en ontwerp-richtingen om met het vraagstuk aan de slag te gaan en bijvoorbeeld nieuwe diensten te ontwikkelen.

Fase 4

Afronding en evaluatie

 • Afronding en evaluatie.
 • Evaluatie van de samenwerking.

Prijsindicatie | Afhankelijk van de grootte van het onderzoek, is een prijsindicatie tussen de €3600* en €5100*. *exclusief 21% BTW, reis en materiaalkosten.

Credits; de voorbeelden van projecten die worden genoemd, zijn altijd in samenwerking met andere disciplines, ondernemers en bedrijven tot stand gekomen.

Wil je aan de slag met gebruikers onderzoek en innovatie? Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Kwalitatief onderzoek