over echter ontwerp

Waarom social design?
Van jongs af aan heb ik een rol eigen gemaakt, die van vertaler en verbinder. Hierdoor ontwikkelde ik een eigenschap die in mijn werk tot uiting komt; het willen creëren van wederzijds begrip en de drive om interactie op gang te brengen zodat er echte inclusie ontstaat. Een gezamenlijke taal waarin oplossingen ontstaan en waarmee mensen bij elkaar betrokken worden en elke stem gehoord kan worden.

Ik weet als geen ander bruggen te slaan tussen partijen die elkaar niet begrijpen. Die elkaars taal niet spreken, dat wel zouden willen. maar niet weten hoe. In dit proces kan ik lucht te creëren in een lastig gesprek. Ik krijg energie wanneer ik mensen in hun kracht kan zetten. Wanneer ik in groepen verbindingen tot stand kan brengen, problemen kan oplossen. Dat is de motor, mijn waarom. Dit is echter ontwerp.

“Ik onderzoek wat mensen drijft en zoek naar een gemeenschappelijke taal. Ik maak een complex vraagstuk menselijk, met emoties en gevoel. Ik breng de eindgebruikers ’tot leven’. Zodat je tot hen kunt verhouden.

Vanuit deze taal, vanuit dit gesprek, daar ontstaat magie. Daar wordt het begin van de oplossing gemaakt, in goed vormgegeven co-creatie”.

Over Willemieke
Echter ontwerp, social design studio voor maatschappelijke vraagstukken en sociale innovatie. Echter ontwerp, dat ben ik: Willemieke van den Brink – Gouwentak. Na mijn afstuderen als grafisch ontwerper aan de Kunstacademie ArtEZ in 2013, ben ik direct begonnen als zelfstandige.

Inmiddels getrouwd (met Danny) en moeder (van Jesse en Davi) en woon en werk ik in Amersfoort. Ons huis staat midden in een volksbuurt en dateert uit 1900. Ik houd van tuinieren, klussen en de natuur.

Echter ontwerp willemieke van den Brink Gouwentak - social designer - co-creatie - sociale innovatie

Ambities en dromen
Graag zou ik met een groep creatieve dwarsdenkers en doeners de wereld nog mooier maken. Ik hoop in mijn werkzame leven nog minstens drie carrière wisselingen te maken en wil ooit nog in loondienst werken voor een inspirerende werkgever.

Ik zou graag nog eens samenwerken met…
De VNG, Gemeente Amersfoort, de LTO, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten

Thema’s waar ik graag aan zou willen werken

  • Verzamelen van perspectieven van bewoners en gebruikers om een gebied levendiger, inclusiever, toegankelijker en toekomstbestendig te maken.
  • Fysieke, sociale en digitale ruimtes zo ontwerpen zodat onverwachte ontmoetingen weer mogelijk worden gemaakt en een tegengeluid wordt gecreëerd tov polarisatie
  • Handelingsperspectief ontwikkelen bij energievraagstukken zoals ‘van het gas af’ of verduurzamen van woningen bij sociale huur. Waarbij het perspectief van de gebruikers centraal staat.
  • De (semi) publieke ruimte zo inrichten dat er meer sociaal contact kan ontstaan en zo werken aan een inclusieve samenleving
  • Toegankelijk(er) maken van recyclen
  • Consultatiebureaus benutten als plek voor het versterken van jonge ouders en hun gezin
  • De kracht van ‘lokaal’
En ooit hoop ik met een caravan / busje op locatie te kunnen werken, zodat ‘de interventie fabriek’ naar je toe komt. Zodat we laagdrempelig en uitnodigend met alle betrokkenen, aan de slag gaan met inclusieve vormen van interactie en […..] *vul zelf in

Hoe het begon
Tijdens mijn studie aan de kunstacademie leerde ik verhalen visueel maken, en vanuit die beeldende kracht betekenis te geven aan de inzichten en interactie op gang te brengen. Aan het einde mijn studie grafisch ontwerp deed ik onderzoek naar grafisch ontwerp dat er toe doet, voor mij als mens en als ontwerper. In mijn scriptie deed ik een belofte: “Ik wil werk maken dat betekenis heeft, betekenis geeft en de ruimte daaromheen zo goed mogelijk inrichten.” 

Mijn beeldend afstudeerwerk (Tot de Kern) behelsde een onderzoek naar de mens, zijn identiteit, kwetsbaarheid en zijn spullen. Met dit werk won ik de academieprijs, en het werd gekocht voor de collectie van het Meermanno museum, het huis van het boek. In het project Tot de kern werden een aantal van mijn vaardigheden zichtbaar: de combinatie van mensen, hun persoonlijke verhalen, de vertaling naar beelden en fysieke vormen, en een analyse waarin nieuwe verbanden en patronen zichtbaar werden. Zo rolde ik in een destijds jong en nieuw vakgebied: social design. Waarin ik nog steeds met veel plezier werk, en elke dag nog mij in kan ontwikkelen. 

Hieronder mijn pleidooi, dat ik schreef als 22 jarige student, en voor mij nog altijd actueel:

“Allereerst geeft grafisch ontwerp dat er toe doet, informatie zo vorm, dat het zijn betekenis behoudt. Ze redt de betekenis uit de zee van mededelingen. Ze stelt niet simpelweg zijn inhoud, maar beargumenteert deze. Ze reflecteert op de maatschappij waarin het betekenis geeft. Grafisch ontwerp dat er toe doet stelt vragen en gebruikt het juiste medium om zijn publiek te benaderen. Er is ruimte om het er niet mee eens te zijn en voegt een idee toe, over hoe de wereld eruit moet zien. Grafisch ontwerp van betekenis spreekt iemand persoonlijk aan. 

Doordat je jouw publiek als gelijkwaardig te benadert geef je als ontwerper betekenis. Grafisch ontwerp dat er toe doet brengt interactie teweeg. Ze onderzoekt, is nieuwsgierig, werkt samen, is kritisch en vernieuwend. Grafisch ontwerp dat er toe doet luistert, vertelt, daagt uit of wacht af. Grafisch ontwerp dat er toe doet biedt nieuwe perspectieven en inzichten. Grafisch ontwerp dat er toe doet voorziet in betekenis, kijkt niet naar verschillen, maar bindt overeenkomsten”.

echter ontwerp lid BNO