Reviews, aanbevelingen en samenwerken met echter ontwerp

Ik kijk met veel plezier terug op de projecten en samenwerkingen van de afgelopen jaren. Een kleine selectie uit de aanbevelingen die samenwerkingspartners en  opdrachtgevers hebben geschreven:

Bijzonder aan Willemieke is haar vermogen om ingewikkelde, taaie onderwerpen en vraagstukken te reframen zodat er ruimte ontstaat. In die ruimte ontstaan oplossingen en perspectieven om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. Ze ontwerpt interactie en nodigt mensen uit om ermee aan de slag te gaan. Prettig is dat Willemieke in co-creatie werkt, zowel met haar doelgroep als met ons als opdrachtgever. Ze schakelt snel, stuurt bij, en is een fijne partner in het ontwerpen van échte sociale innovatie, handelingsperspectieven en reframen van maatschappelijke vraagstukken. Met Willemieke van den Brink – Gouwentak van echter ontwerp haal je een ervaren en bevlogen social designer in huis en we raden het aan om met haar samen te werken.

Levivandam-echterontwerp-socialdesign-reframenLevi van Dam , Garage2020

Op een aanstekelijke manier brengt Willemieke sociale interactie op gang. In de samenwerking tijdens de voorbereiding, maar ook in de workshop zelf. Ze nodigt mensen uit om contact te maken met elkaar en slaat snel een brug naar de inhoud. Alle materialen zijn tot in de puntjes verzorgd en van begin tot eind heeft Willemieke overzicht over het proces. Dit maakt samenwerken echt een feestje.

Willemieke maakt geen social design, ze ís het.

Marielle schuurman echter ontwerp interactieMarielle Schuurman, Marielle Schuurman

Het enthousiasme en de bevlogenheid van echter ontwerp en haar partners werkt volgens de adviescommissie aanstekelijk. Zij is zeer onder de indruk van de leren- door-doen-methode die in de eerste fase gebruikt is om Happy Hall succesvol verder te ontwikkelen. Met name omdat dit volgens de commissie uitzonderlijk is in de zorg. De commissie gelooft in het onmiddellijke belang van het spel. De unieke kracht van dit spel, die zit in het verplaatsen in de doelgroep en het bespreekbaar maken van moeilijke zaken

Het is vernieuwend, autonoom, persoonlijk en poëtisch. Tevens heeft ze de grafische uitdrukkingsvaardigheden en media zo mooi ingezet en toegepast. Ze doet dit middels het medium boek dat ze op een dusdanige wijze inzet dat het een absolute meerwaarde vormt.
Door de koppeling aan het NAI heeft het ook een publishing effect en geeft het een museaal karakter. Handen en voeten. En dat is bijzonder.

De kunstenaars luisteren heel scherp naar wat er gezegd wordt en geven dit scherp vorm vanuit hun kunstdiscipline. Dat maakt het voor de deelnemende ambtenaren ontzettend duidelijk: hier gaat het eigenlijk over!

Katja van Staveren, Gemeente Bunnik

Willemieke bezit een sterke combinatie heeft van creatief en planmatig denken. Uniek in zijn soort, omdat je met Willemieke iemand in huis hebt die met nieuwe invalshoeken en werkwijzen komt en dat ook daadwerkelijk kan realiseren.

Levivandam-echterontwerp-socialdesign-reframenLevi van Dam, Spirit Jeugdhulp

Willemieke weet op een creatieve manier verbindingen te maken. Ze zoekt naar een diepere betekenis in het werk en dat maakt haar ideeën en plannen sterk en doordacht en haar ideeën uniek en creatief. Bijzonder vind ik de de manier waarop ze ruimte maakt voor eigen invulling; de ‘vrije ruimte’. Iets mag onaf zijn en er mag altijd ruimte zijn voor ontdekkingen.

Anouk van Ravenhorst , Anouk Fotografeert

Direct bij de eerste kennismaking met het project én met Willemieke, was ik onder de indruk van haar bevlogenheid en de oprechte belangstelling die zij voor mens en samenleving heeft. De drie personen die zij in Tot de kern portretteert, worden liefdevol en met respect en begrip bejegend.
Tot de kern is niet alleen een goed en zorgvuldig uitgevoerd project; het heeft maatschappelijke relevantie.

Super fijne samenwerking. Willemieke is erg proactief en denkt erg vooruit, waardoor ze vaak de kar trekt. Hoop de samenwerking in de toekomst op deze wijze voort te zetten. Bedankt Willemieke!

Bijzonder aan Willemieke is haar vermogen om ingewikkelde, taaie onderwerpen en vraagstukken te reframen zodat er ruimte ontstaat. In die ruimte ontstaan oplossingen en perspectieven om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. Ze ontwerpt interactie en nodigt mensen uit om ermee aan de slag te gaan. Zo ook met het project Happy Hall, een tool die op een laagdrempelige manier emotieregulatie kan realiseren in gezinnen, om de doorstroom naar jeugdzorg te verminderen. Happy Hall is verder ontwikkeld tot een spelinterventie voor pleeggezinnen, om de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin te vergroten.

Tijdens de Coronacrisis zijn veel gezinnen thuis, kunnen spanningen ontstaan en is het niet altijd even makkelijk om ruimte te maken voor elkaars emoties. Wij, Garage2020, zijn aan de slag gegaan met een ‘Corona Toolkit” met hierin allerlei interventies die gezinnen niet morgen maar vandaag ondersteunen in deze moeilijke periode.

We vroegen Willemieke om een speciale versie te maken van de Happy Hall: een Do It Together Happy Hall, gratis te downloaden vanaf de website, zodat gezinnen meteen aan de slag kunnen. In korte tijd hebben we samen een toolkit gerealiseerd, die aan alle gestelde eisen (en meer) voldoet. Prettig is dat Willemieke in co-creatie werkt, zowel met haar doelgroep als met ons als opdrachtgever. Ze schakelt snel, stuurt bij, en is een fijne partner in het ontwerpen van échte sociale innovatie, handelingsperspectieven en reframen van maatschappelijke vraagstukken. Met Willemieke van den Brink – Gouwentak van echter ontwerp haal je een ervaren en bevlogen social designer in huis en we raden het aan om met haar samen te werken.

Levivandam-echterontwerp-socialdesign-reframenLevi van dam en Eva van der Drift, innovatiewerkplaats voor de Jeugdzorg Garage2020 Amsterdam, Garage2020 en Spirit Jeugdzorg

Om kort te gaan: inhoud én vormgeving in deze boeken stemmen tot nadenken. Direct bij de eerste kennismaking met het project én met Willemieke, was ik onder de indruk van haar bevlogenheid en de oprechte belangstelling die zij voor mens en samenleving heeft. De drie personen die zij in Tot de kern portretteert, worden liefdevol en met respect en begrip bejegend.

Tot de kern is niet alleen een goed en zorgvuldig uitgevoerd project; het heeft maatschappelijke relevantie. Het vertelt iets over onze huidige tijd, met moderne communicatie-middelen, met sociale media en emo-tv. Tegelijk zijn vragen over intimiteit, over hoeveel je van jezelf bloot geeft en aan wie, van alle tijden en van alle culturen. Bovendien is het een zoektocht naar welke mogelijkheden het boek tot zijn beschikking heeft om het thema te verbeelden. Terecht won Willemieke met dit project dan ook de academieprijs van Artez.

Als sociaal ontwerper wil Willemieke zich inzetten voor mens en maatschappij; op haar website schrijft ze dat ze écht van betekenis wil zijn voor een ander, door te luisteren, te analyseren en te verbeelden.
Die boodschap is bij mij luid en duidelijk overgekomen en ik ben dan ook verheugd en dankbaar dat de Stichting Vrienden van Museum Meermanno en de Stichting Cox-De Ronde de aankoop van dit werk hebben mogelijk gemaakt.

Tot de Kern hoort immers thuis in de publieke ruimte.

Op een aanstekelijke manier brengt Willemieke sociale interactie op gang. In de samenwerking tijdens de voorbereiding, maar ook in de workshop zelf. Ze nodigt mensen uit om contact te maken met elkaar en slaat snel een brug naar de inhoud. Aan alles voel je dat ze weet wat ze doet en waarom ze dat doet. Het resultaat is dat mensen lekker aan de slag gaan en creatief durven zijn. 

In de voorbereiding schakelt Willemieke snel van inhoud naar vormgeving. Niks lang nadenken, maar snel tot een vorm komen die helder en to-the-point is en uitnodigt om mee aan de slag te gaan. Alle materialen zijn tot in de puntjes verzorgd en van begin tot eind heeft Willemieke overzicht over het proces. Dit maakt samenwerken echt een feestje.

Willemieke maakt geen social design, ze ís het.

Marielle schuurman echter ontwerp interactieMarielle Schuurman, Marielle Schuurman

Het enthousiasme en de bevlogenheid van echter ontwerp en haar partners werkt volgens de adviescommissie aanstekelijk. Zij is zeer onder de indruk van de leren- door-doen-methode die in de eerste fase gebruikt is om Happy Hall succesvol verder te ontwikkelen. Met name omdat dit volgens de commissie uitzonderlijk is in de zorg. De commissie ziet daarnaast dat echter ontwerp een hecht team heeft gevormd waarin de leden elkaar uitstekend aanvullen. De commissie gelooft in het onmiddellijke belang van het spel. De unieke kracht van dit spel, die zit in het verplaatsen in de doelgroep en het bespreekbaar maken van moeilijke zaken”.

We nomineren Willemieke voor de academieprijs vanwege de bewondering voor haar werkwijze van ‘intens’ kennismaken met Dana, Cees en Jan waar een ieder kennis mag van nemen. Identiteit in verschillende lagen ontleed en ontleend aan persoonlijke spullen, jouw publieke ruimte, kennissen, vrienden, goede vrienden, je partner en de eigen geheime ruimte. Tevens heeft ze de grafische uitdrukkingsvaardigheden en media zo mooi ingezet en toegepast. Ze doet dit middels het medium boek dat ze op een dusdanige wijze inzet dat het een absolute meerwaarde vormt. Het is vernieuwend, autonoom, persoonlijk en poëtisch. Door de koppeling aan het NAI heeft het ook een publishing effect en geeft het een museaal karakter. Handen en voeten. En dat is bijzonder.

jury , ArtEZ

Ik werkte samen met Willemieke / echter ontwerp in een ontwerpend onderzoek rondom pleegzorg. Willemieke is een enthousiaste en bevlogen social designer die de doelgroep in het vraagstuk centraal zet. Hierdoor wordt enthousiasme en daadkracht intern aangewakkerd en dat helpt om gezamenlijk in te zetten op een succesvol eindresultaat, ook als het even tegen zit. Ze jaagt aan, bedenkt vernieuwende concepten en kan ze in de praktijk uittesten en bijsturen. De samenwerking met Willemieke is een co-creatie tussen zowel de partners als de doelgroep. Ik ben trots op wat we samen hebben bereikt in dit project.”

Derk Schneeman, business & innovation lead

Als gemeente hebben we kunstenaars ingehuurd om het mantelzorgvraagstuk met ons uit te diepen. Zij luisteren heel scherp naar wat er gezegd wordt en geven dit scherp vorm vanuit hun kunstdiscipline. Dat maakt het voor de deelnemende ambtenaren ontzettend duidelijk: hier gaat het eigenlijk over!

Katja van Staveren , Gemeente Bunnik

Super toffe sociale designer om een waardevol project mee te doen! Wil je echt wat betekenen en iets realiseren? Doe dit met haar! Ik spreek uit ervaring!

Laura Vaessen echter ontwerpLaura Vaessen , Laura Vaessen
Samen met Willemieke heb ik het netwerk voor creatieve ondernemers in Amersfoort (Keicollectief) opgezet. Als team waren we verantwoordelijk voor het opzetten van de contouren van het nieuwe collectief, gaven we het programma vorm, deden we het projectmanagement, en zorgden voor zichtbaarheid. Inmiddels zijn er zo’n 74 leden en worden er toffe bijeenkomsten georganiseerd.
Willemieke weet op een creatieve manier verbindingen te maken. Ze zoekt naar een diepere betekenis in het werk en dat maakt haar ideeën en plannen sterk en doordacht en haar ideeën uniek en creatief. Bijzonder vind ik de de manier waarop ze ruimte maakt voor eigen invulling; de ‘vrije ruimte’. Iets mag onaf zijn en er mag altijd ruimte zijn voor ontdekkingen. Ik zou het absoluut aanraden om met Willemieke aan de slag te gaan.
Anouk van Ravenhorst , Anouk fotografeert

Het mooie aan samenwerking met Willemieke is dat zij een sterke combinatie heeft van creatief en planmatig denken. Uniek in zijn soort, omdat je met Willemieke iemand in huis hebt die met nieuwe invalshoeken en werkwijzen komt en dat ook daadwerkelijk kan realiseren. Door haar enthousiasme en vasthoudendheid is ze verbindend en een betrouwbare samenwerkingspartner.

Levivandam-echterontwerp-socialdesign-reframenLevi van Dam, Spirit Jeugdhulp

“Dit instrumentarium dat jullie ontwikkeld hebben dat is geweldig. Het is een krachtige wijze voor het meten van de belasting van de mantelzorgers. Dat is van alle tijden, omdat het de problematiek heel erg beeldend maakt. En de cliënt kan zelf aangeven waar hij zich bevindt in het vraagstuk.”

Katja van Staveren, gemeente Bunnik

“De creatieve aanpak en visuele vertaalslag van echter ontwerp vind ik absoluut onderscheidend. Je wordt echt uitgenodigd om ermee aan de slag te gaan, hiermee maak je de inhoudelijke waarde tastbaar. Het is gaaf om te zien hoeveel gezinnen tijdens deze fase zijn betrokken in de ontwikkeling van het spel. De eindgebruikers zijn echt meegenomen in het ontwikkelen van het eindproduct. 

Willemieke heeft me actief betrokken bij het proces en project, het contact is laagdrempelig en ik voelde me ook onderdeel van het team. Dat werkt prettig en verbindend. 

Echter ontwerp is heel goed in een serieus onderwerp (in dit geval emotie) op een spelende manier uit te werken, zonder dat het zwaar voelt. Met leuke challenges weet Willemieke kinderen en ouders enthousiast te maken om emoties te delen en van elkaar te leren, iets waar ze daarvoor waarschijnlijk minder snel bij stil stonden. Emoties delen voelt vaak toch als iets zwaars. Maar Willemieke maakt het licht!”

eva van der drift antropoloogEva van der Drift, antropoloog en onderzoeker

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners van echter ontwerp

trendbureauoverijssel--echterontwerp-willemieke-01
gemeente Zwolle
de Bike bar
ministerievanonverwachtezaken-echterontwerp-01
isook-twynstragudde
twynstra gudde-echterontwerp-willemieke-01-01
galariehetlanghuis-echterontwerp-01
deltawonen-echterontwerp-socialdesign-socialeinnovatie-01
stimuleringsfonds-creatieve-industrie--echterontwerp-willemieke-01
carintreggeland-echterontwerp-willemieke-01
alliander Tippiq
JGZKennemerland-echterontwerp-willemieke-socialdesign-01
rijssenholten-echterontwerp-01
hetnieuweinstituut-echterontwerp-
movisie
architectuurcentrumaorta-echterontwerp-01
meermanno-huisvanhetboek-echterontwerp-willemiekegouwentak-01
gemeentebunnik-echterontwerp-01
gemeente kampen
keicollectief-echterontwerp-01
stedelijkmuseumzwolle--echterontwerp-willemieke-01
BGSV
openbaarbelang-willemieke-echterontwerp-socialdesign-socialeinnovatie-01
spirit
deltioncollege-echterontwerp-01
vangorcum-echterontwerp-socialdesign-socialeinnovatie-01