Project omschrijving

Happy Hall – Fase 4: ‘De kat is kwijt’

Sommige kinderen in Nederland kunnen niet opgroeien in het huis van hun biologische ouders. In zo’n geval kan het kind in een pleeggezin terecht komen. Wanneer een plaatsing in een pleeggezin voortijdig wordt afgebroken (een breakdown), is dit een additioneel trauma. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen.

Hoe kan Happy Hall de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin (of gezinshuis) vergroten, de integratie versoepelen en positieve verbindingen versterken?

Echter ontwerp, Garage2020 en Muzus hebben samengewerkt aan een ontwerpend onderzoek in de pleegzorg met project Happy Hal, met als doel het vergroten van de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin. Het prototype van het spel ‘De kat is kwijt’ is in een pilot project getest en gespeeld door zes pleeggezinnen en gezinshuizen, 30 dagen lang. Aan de hand van hun feedback hebben we ontwerpverbeteringen verzamelend en doorgevoerd in het geoptimaliseerde product. Hieronder is het prototype van het spel te zien.

“Vanaf het begin is het belangrijk om een ‘basisveiligheid’ te creëren. Dit zijn de bouwstenen voor hechting. Ik denk dat Happy Hall daar aan bijdraagt.” – pleegzorgwerker

Met ‘De kat is kwijt’ gaan gezinnen op spelenderwijs en op een interactieve manier met hun emoties aan de slag. De kracht van de spelinterventie willen we inzetten om het succes van een plaatsing van pleegkind in een pleeggezin te vergroten. Op deze manier draagt het spel bij aan het voorkomen van zogenoemde breakdowns. Het is een tool die de pleegouder steun kan bieden zonder actieve bijdrage van een pleegzorgwerker.

Happy Hall fase 4 – ‘De kat is kwijt’


Hoe kan Happy Hall de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin (of gezinshuis) vergroten, de integratie versoepelen en postieve verbindingen versterken?

Periode | 2020

Onderzoeksmethode | Reframing, design sprints, placemaking, prototyping, MoSCoW,  vragenlijsten,  artistiek onderzoek, ontwerpend onderzoek, pilot bij zes gezinnen, diepte-interviews in context, promotor score, outcome rating scale, data visualisatie, design thinking, co-creatie

Opdrachtgevers | Fresh Perspectives en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Projectteam | MuzusRoos van der Schoor en Heleen BouwmaGarage2020: Levi van Dam en Eva van der Drift, echter ontwerp: Willemieke van den Brink – Gouwentak