Social design voor jouw vraagstuk
Positieve impact op maat

Social design voor jouw vraagstuk Positieve impact op maat Social design voor jouw vraagstuk Positieve impact op maat

Je wilt met jouw organisatie beter aansluiten bij jouw doelgroep en de gebruikers en je wilt aansluiten bij hun belevingswereld. Maar hoe bereik je ze? Hoe overbrug je de afstand tussen jouw doelgroep en gebruikers en jouw organisatie? Hoe maak je jouw aanbod op maat zodat je positieve impact kan realiseren en mensen onderdeel worden van de oplossing? Met Social design gaan we hiermee aan de slag; en we gaan nog een stap verder; Je wilt naast onderzoek doen, nauw samenwerken met doelgroep en stakeholders. Je wilt draagvlak vergroten, interventies in co-creatie testen en ontwikkelen en werken naar een succesvolle implementatie.

Einstein zei het al: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” De oplossing van een probleem ligt in een ander proces dan het ontstaan van het probleem. In complexe vraagstukken werkt meer van hetzelfde niet, er blijft een afstand die niet te overbruggen is, een gebrek aan communicatie, er wordt contact en sociale interactie gemist.

Veel voorkomende situaties:

 • Je wilt een nieuw type doelgroep betrekken bij jouw aanbod, maar weet te weinig over deze groep mensen om het aanbod goed op te laten aansluiten om zo een innovatieve oplossing te creëren die echt gebruikt gaat worden.
 • Je hebt het gevoel dat jouw doelgroep verandert, maar je weet niet hoe je met jouw aanbod en diensten kunt aansluiten op deze nog ongrijpbare veranderingen.
 • Je wilt een beter beeld krijgen van de leefwereld waar jouw doelgroep in beweegt, om zo jouw diensten te integreren en echt van betekenis te zijn.

Voorbeeld | Een voorbeeld is het project ‘(N)iets voor mij waarin we in een team van architecten en social designers een stilgevallen wijkcentrum nieuw leven hebben ingeblazen. Vanuit het veldonderzoek hebben we in co-creatie diverse interventies en oplossingsrichtingen getest met de gebruikers. Deze hebben we verder ontwikkeld en geïmplementeerd in het wijkcentrum met het gevolg dat de plek weer is gaan bruisen, en de gebruikers zich weer eigenaar voelen van de plek.

Voor wie | Mijn opdrachtgevers en samenwerkingspartners komen uit het (semi) publieke domein. Ik werk vaak met gemeenten, zorginstellingen, onderzoekers, zorg en welzijn, kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en andere onverwachte partners, die samen positieve impact willen genereren.

Aanpak | Ik ontwikkel een inclusieve aanpak voor het hele vraagstuk, door in co-creatie de verschillende kanten van het vraagstuk te onderzoeken en visueel te maken. Zo krijgt iedereen een stem. En kunnen verschillende perspectieven bij elkaar komen. Van daaruit ontwikkel ik een gemeenschappelijke taal en creatieve energie die leidt tot werkzame vernieuwing.

Met een onbevangen blik ga ik op onderzoek uit. Ik spreek met alle betrokkenen, waaronder ook een aantal dat niet op het lijstje van de opdrachtgever staat. Ik stel onverwachte vragen en luister erg goed. Hierbij maak ik gebruik van creatief gereedschap, waarbij ook behoeften zichtbaar worden, die zich onder de oppervlakte bevinden. Tegelijkertijd breng ik de context van het vraagstuk in beeld, gecombineerd met de verschillende stakeholders en hun perspectieven. Daarna ga ik werken aan fysieke uitingen van de onderzoeks opbrengsten: door ze visueel te maken of door een fysieke plek in te richten (placemaking).

De krachtige combinatie van sociale interactie met fysieke ruimte maakt dat verhalen, processen en vraagstukken letterlijk een plek krijgen en tastbaar worden. Hiermee ontstaat de ruimte om je tot het vraagstuk te verhouden en worden betrokkenen uitgenodigd om zichzelf in relatie tot de nieuwe perspectieven te plaatsen en deze te ervaren. Ongemak krijgt een plek en mensen laten zich raken. Zo ontstaat er een gemeenschappelijke taal en creatieve energie die leidt tot werkzame vernieuwing. De oplossingsrichtingen gaan we gezamenlijk uittesten, finetunen en ontwikkelen.

Werkwijze

Elk project is maatwerk, de beschreven processen komen bijna altijd aan bod, maar soms in verschillende volgordes, of bepaalde stappen worden vaker herhaald. Ik gebruik een eigen onderzoeksmethode, gebaseerd op frame innovation van Kees Dorst, geïnspireerd op design thinking, en door middel van veelgebruikte methodes uit social design en service design. In projecten werk ik altijd samen in een team. Dit team stellen we op maat samen, waarin verschillende disciplines samenwerken, passend bij het vraagstuk.

Samen met jou als opdrachtgever definieer ik de fases, het tijdpad, de deliverables per fase en maak ik een plan van aanpak. Ik stel een multidisciplinair projectteam samen, zodat we het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven onderzoeken, waarbij het ook mogelijk is om een medewerker van de organisatie in het projectteam op te nemen. 

Globaal doorloop ik deze stappen, verder uitgewerkt in mijn werkwijze. 

 1. Verkennen vraagstuk
 2. Veldonderzoek
 3. Creatieve analyse, framing, reframing en co-creatie
 4. Prototypen, creatieve en sociale interventies testen en ontwikkelen
 5. Afronding en mijzelf uit het vraagstuk ontwerpen

Werkwijze

Fase 1

 • Diepte interview opdrachtgever en nadere verkenning vraagstuk
 • (Desk) research
 • Één of twee interviews met betrokkenen voor het scheppen van een eerste context
 • Creëren van creatief gereedschap op maat

Fase 2

 • Interviews met verschillende betrokkenen (stakeholders en eindgebruikers) met gebruik van creatief gereedschap en methoden als contextmapping, ontwerpend onderzoek en placemaking

Fase 3

 • Creatieve analyse
 • Ontwikkelen van nieuwe frames, ideeën en oplossingsrichtingen
 • Een aantal van deze richtingen omvormen tot co-creatieve werkvormen
 • Co-creatie sessie(s) met betrokkenen
 • Analyse van sessie(s)

Fase 4

 • Iteratief (herhalend) ontwerpproces waarbij interventies direct worden getest en bijgestuurd tot een waardevol eindproduct

Fase 5

 • Terugkoppeling met acties, richtingen en evaluatie

Globale resultaten: 

 • Een nieuw en verfrissend perspectief op een vastgelopen taai vraagstuk, voorgelegd, getest en ontwikkeld met de verschillende betrokkenen
 • Visualisatie van de context van het vraagstuk waarin verschillende stakeholders en verschillende uitdagingen zichtbaar worden zodat je grip krijgt op mogelijke oplossingen om te komen tot een inclusieve aanpak, samen met alle betrokkenen.
 • Inzicht in de leefwereld van jouw doelgroep om zo jouw diensten te integreren en zodat jouw organisatie daar naadloos op kan aansluiten
 • Iteratief ontwerpproces waarbij interventies direct worden getest en bijgestuurd tot een waardevol eindproduct

Fasering

Werkwijze

Resultaten per fase

Fase 1

Verkennen Vraagstuk

 • Diepte interview opdrachtgever en nadere verkenning vraagstuk
 • (Desk) research
 • Interviews met betrokkenen voor het scheppen van een eerste context
 • Creëren van creatief gereedschap op maat
 • Een duidelijk gevisualiseerd beeld van het vraagstuk
 • Eerste uitnodigend concept van een ontwerprichting
 • Creatief gereedschap op maat voor veldonderzoek

Fase 2

Veldonderzoek

 • Interviews met verschillende betrokkenen (stakeholders en eindgebruikers) met gebruik van creatief gereedschap en methoden als contextmapping, ontwerpend onderzoek en placemaking
 • Visualisatie van uitkomsten veldonderzoek
 • Een tastbare analyse van het vraagstuk met behulp van gebruikersinput
 • Letterlijk een gezicht en een stem van jouw doelgroep en wat ze bezighoudt
 • Data en gebruikers verhalen over de behoeften, benodigdheden en wensen van de doelgroep waar op ingespeeld kan worden met het huidige en toekomstige aanbod van de organisatie

Fase 3

Creatieve analyse, framing, reframing en co-creatie

 • Creatieve analyse
 • Ontwikkelen van nieuwe frames, ideeën en oplossingsrichtingen
 • Een aantal van deze richtingen omvormen tot co-creatieve werkvormen
 • Co-creatie sessie(s) met betrokkenen
 • Analyse van sessie(s)
 • Nieuwe frames, ideeën en oplossingsrichtingen, omvormd tot co-creatieve werkvormen
 • Analyse van sessie(s) met actieplan voor vervolg

Fase 4

Prototypen, creatieve en sociale interventies testen en ontwikkelen

 • Iteratief (herhalend) ontwerpproces waarbij interventies direct worden getest en bijgestuurd tot een waardevol eindproduct
 • Testbare voorstellen van ideeën en richtingen die aansloegen
 • Werkvorm die bijdraagt aan het daadwerkelijk testen van de helpt om deze prototypen daadwerkelijk te testen en informatie op te halen
 • Analyse van de test input
 • Advies over vervolgstappen en acties

Fase 5

Afronding en mijzelf uit het vraagstuk ontwerpen

 • Terugkoppeling met acties, richtingen en evaluatie
 • Terugkoppeling vondsten op een passende manier (een presentatie, een folder, infographic, expositie of iets heel anders)
 • Concrete acties en ontwerprichtingen om met het vraagstuk aan de slag te gaan en bijvoorbeeld nieuwe diensten te ontwikkelen.
 • Gezamenlijke evaluatie van het proces in bijvoorbeeld de vorm van een gesprek

Prijsindicatie | Social design projecten zijn altijd maatwerk. Ervaring leert mij dat een goed vormgegeven (klein) social design project haalbaar is vanaf €6000* Dit bedrag kan in verschillende groottes variëren tot 15.000*, 30.000* of meer. 

*exclusief 21% BTW,  reis en materiaalkosten

Credits; de voorbeelden van projecten die worden genoemd, zijn altijd in samenwerking met andere disciplines, ondernemers en bedrijven tot stand gekomen.

Heb jij een vraagstuk dat schreeuwt om vernieuwing? Zoek je manieren om een onbereikbare of afgehaakte doelgroep te bereiken? Of zie je andere kansen om samen te werken? Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Social design voor jouw vraagstuk Positieve impact op maat Social design voor jouw vraagstuk Positieve impact op maat