echter ontwerp social design2023-06-05T21:19:43+00:00

social design voor maatschappelijke vraagstukken en sociale innovatie

Je voelt dat er iets moet veranderen, maar weet niet precies wat. Je wilt met jouw organisatie beter aansluiten bij jouw doelgroep of gebruikers. Maar hoe bereik je ze?

Echter ontwerp maakt met creatieve interventies en grafisch werk ruimte voor vernieuwing in taaie sociale vraagstukken. Met oog voor alle betrokkenen weet ik nieuwe perspectieven te ontwerpen die aanzetten tot actie. Ik maak moeilijke processen zichtbaar, visueel. Dat wat ongrijpbaar is breng ik aan het licht.

Hiermee breng ik een inclusieve interactie op gang, waardoor ieder persoon in het proces een stem krijgt. Zo ontstaat vanuit een inclusief proces, een gemeenschappelijke taal die leidt tot werkzame creatieve vernieuwing.

Samen met alle betrokkenen en altijd in co-creatie met de doelgroep.

Social design voor maatschappelijk vraagstukken en sociale innovatie 

Je voelt dat er iets moet veranderen, maar weet niet precies wat. Je wilt met jouw organisatie beter aansluiten bij jouw doelgroep of gebruikers. Maar hoe bereik je ze?

Echter ontwerp maakt met creatieve interventies en grafisch werk ruimte voor vernieuwing in taaie sociale vraagstukken. Met oog voor alle betrokkenen weet ik, Willemieke, nieuwe perspectieven te ontwerpen die aanzetten tot actie. Ik maak moeilijke processen zichtbaar, visueel. Dat wat ongrijpbaar is breng ik aan het licht.

Hiermee breng ik een inclusieve interactie op gang, waardoor ieder persoon in het proces een stem krijgt. Zo ontstaat vanuit een inclusief proces, een gemeenschappelijke taal die leidt tot werkzame creatieve vernieuwing.

Samen met alle betrokkenen en altijd in co-creatie met de doelgroep.

Aanbod

Social design voor jouw vraagstuk

 Positieve impact op maat

Kwalitatief onderzoek

 

 Innovatief gebruikers- onderzoek

Design Thinking voor complexe vraagstukken 

 Ontwerpend onderzoek

Doe het zelf –

Creatief Gereedschap

De Interactie Fabriek

 

 Creatieve interventies op maat

Voor wie | Mijn opdrachtgevers en samenwerkingspartners komen uit het (semi) publieke domein. Ik werk vaak met gemeenten, zorginstellingen, onderzoekers, zorg en welzijn, kennisinstellingen, woningbouwcorporaties en andere onverwachte partners, die samen positieve impact willen genereren.

Heb jij een vraagstuk dat schreeuwt om vernieuwing? Zoek je manieren om een onbereikbare of afgehaakte doelgroep te bereiken? Of zie je andere kansen om samen te werken? Ik kom graag met jou in contact.

projecten
willemieke van den Brink Gouwentak - social designer - co-creatie - sociale innovatie

“Ik krijg energie wanneer ik mensen in hun kracht kan zetten. Wanneer ik in groepen verbindingen tot stand kan brengen. Problemen kan oplossen en bruggen kan slaan tussen partijen die elkaar niet begrijpen. Die elkaars taal niet spreken, maar het ergens heel graag zouden willen”. Willemieke van den Brink-Gouwentak

Meer weten over echter ontwerp? Lees hier verder.

opdrachtgevers en samenwerkingspartners
willemieke van den Brink Gouwentak - social designer - co-creatie - sociale innovatie

“Ik krijg energie wanneer ik mensen in hun kracht kan zetten. Wanneer ik in groepen verbindingen tot stand kan brengen. Problemen kan oplossen en bruggen kan slaan tussen partijen die elkaar niet begrijpen. Die elkaars taal niet spreken, maar het ergens heel graag zouden willen”. Willemieke van den Brink-Gouwentak

Meer weten over echter ontwerp? Lees hier verder.

“Op een aanstekelijke manier brengt Willemieke sociale interactie op gang.  Ze nodigt mensen uit om contact te maken met elkaar en slaat snel een brug naar de inhoud. Aan alles voel je dat ze weet wat ze doet en waarom ze dat doet, en van begin tot eind heeft Willemieke overzicht over het proces. Willemieke maakt geen social design, ze ís het.”

Marielle Schuurman

“Het enthousiasme en de bevlogenheid van echter ontwerp en haar partners werkt volgens de adviescommissie aanstekelijk. Zij is zeer onder de indruk van de leren- door-doen-methode die in de eerste fase gebruikt is om Happy Hall succesvol verder te ontwikkelen. Met name omdat dit volgens de commissie uitzonderlijk is in de zorg.”

Adviescommissie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

“Bijzonder aan Willemieke is haar vermogen om ingewikkelde, taaie onderwerpen en vraagstukken te reframen zodat er ruimte ontstaat. In die ruimte ontstaan oplossingen en perspectieven om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. Ze ontwerpt interactie en nodigt mensen uit om ermee aan de slag te gaan.”

Levi van Dam, Garage2020 

“Als gemeente hebben we kunstenaars ingehuurd om het mantelzorgvraagstuk met ons uit te diepen. Zij luisteren heel scherp naar wat er gezegd wordt en geven dit scherp vorm vanuit hun kunstdiscipline. Dat maakt het voor de deelnemende ambtenaren ontzettend duidelijk: hier gaat het eigenlijk over!”

Katja van Staveren, Gemeente Bunnik

publicaties
werkwijze
willemieke van den Brink Gouwentak - social designer - co-creatie - sociale innovatie
nieuws
Ga naar de bovenkant