social design voor maatschappelijke vraagstukken en sociale innovatie

Je voelt dat er iets moet veranderen, maar weet niet precies wat. Je wilt met jouw organisatie beter aansluiten bij jouw doelgroep en de gebruikers en je wilt aansluiten bij hun belevingswereld. Maar hoe bereik je ze? Hoe overbrug je de afstand tussen jouw doelgroep en gebruikers en jouw organisatie? Hoe zorg je ervoor dat jouw diensten écht aansluiten op hun behoeften, en maak je jouw aanbod op maat zodat je positieve impact kan realiseren en mensen onderdeel worden van de oplossing? 

Echter ontwerp maakt met creatieve interventies en grafisch werk ruimte voor vernieuwing in taaie sociale vraagstukken. Met oog voor alle betrokkenen en een grote dosis energie weet ik nieuwe perspectieven te ontwerpen die aanzetten tot actie. 

Ik, Willemieke, kan bruggen slaan tussen partijen die elkaar niet begrijpen. Die elkaar wel zouden willen verstaan, maar elkaars taal niet spreken. Ik maak moeilijke processen zichtbaar, visueel. Dat wat ongrijpbaar is breng ik aan het licht. Hiermee breng ik interactie op gang,zodat ieder persoon in het proces een stem krijgt.

Dat doe ik door met mijn ontwerpen een veilige omgeving te creëren waarin mensen zich kwetsbaar op durven stellen. Ongemak krijgt een plek en mensen laten zich raken. Zo ontstaat er een gemeenschappelijke taal en creatieve energie die leidt tot werkzame vernieuwing. In dit proces ontstaat de ruimte om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. Echter ontwerp ontwikkelt en ontwerpt nieuwe oplossingen en handelingsperspectieven. Samen met alle betrokkenen en altijd in co-creatie met de doelgroep. 

Social design voor maatschappelijk vraagstukken en sociale innovatie 

Je voelt dat er iets moet veranderen, maar weet niet precies wat. Je wilt met jouw organisatie beter aansluiten bij jouw doelgroep en de gebruikers en je wilt aansluiten bij hun belevingswereld. Maar hoe bereik je ze? Hoe overbrug je de afstand tussen jouw doelgroep en gebruikers en jouw organisatie? Hoe zorg je ervoor dat jouw diensten écht aansluiten op hun behoeften, en maak je jouw aanbod op maat zodat je positieve impact kan realiseren en mensen onderdeel worden van de oplossing?  

Echter ontwerp maakt met creatieve interventies en grafisch werk ruimte voor vernieuwing in taaie sociale vraagstukken. Met oog voor alle betrokkenen en een grote dosis energie weet ik nieuwe perspectieven te ontwerpen die aanzetten tot actie.

Ik, Willemieke, kan bruggen slaan tussen partijen die elkaar niet begrijpen. Die elkaar wel zouden willen verstaan, maar elkaars taal niet spreken. Ik maak moeilijke processen zichtbaar, visueel. Dat wat ongrijpbaar is breng ik aan het licht. Hiermee breng ik interactie op gang,zodat ieder persoon in het proces een stem krijgt. 

Dat doe ik door met mijn ontwerpen een veilige omgeving te creëren waarin mensen zich kwetsbaar op durven stellen. Ongemak krijgt een plek en mensen laten zich raken. Zo ontstaat er een gemeenschappelijke taal en creatieve energie die leidt tot werkzame vernieuwing. In dit proces ontstaat de ruimte om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. Echter ontwerp ontwikkelt en ontwerpt nieuwe oplossingen en handelingsperspectieven. Samen met alle betrokkenen en altijd in co-creatie met de doelgroep. 

Social design voor maatschappelijke vraagstukken en sociale innovatie

Heb jij een vraagstuk dat schreeuwt om vernieuwing? Zoek je manieren om een onbereikbare of afgehaakte doelgroep te bereiken? Of zie je andere kansen om samen te werken? Ik kom graag met jou in contact.

Kennismaken met social design

// Pas op, loslopende kunstenaar

Social design voor jouw vraagstuk

// positieve impact op maat

Of iets heel anders 

// nog in te vullen

kennismaken met social design
positieve impact op maat
vul zelf in
projecten

“Ik krijg energie wanneer ik mensen in hun kracht kan zetten. Wanneer ik in groepen verbindingen tot stand kan brengen. Problemen kan oplossen en bruggen kan slaan tussen partijen die elkaar niet begrijpen. Die elkaars taal niet spreken, maar het ergens heel graag zouden willen”. Willemieke van den Brink-Gouwentak

Meer weten over echter ontwerp? Lees hier verder.

“Ik krijg energie wanneer ik mensen in hun kracht kan zetten. Wanneer ik in groepen verbindingen tot stand kan brengen. Problemen kan oplossen en bruggen kan slaan tussen partijen die elkaar niet begrijpen. Die elkaars taal niet spreken, maar het ergens heel graag zouden willen”. Willemieke van den Brink-Gouwentak

Meer weten over echter ontwerp? Lees hier verder.

“Op een aanstekelijke manier brengt Willemieke sociale interactie op gang.  Ze nodigt mensen uit om contact te maken met elkaar en slaat snel een brug naar de inhoud. Aan alles voel je dat ze weet wat ze doet en waarom ze dat doet, en van begin tot eind heeft Willemieke overzicht over het proces. Willemieke maakt geen social design, ze ís het.”

Marielle Schuurman

“Het enthousiasme en de bevlogenheid van echter ontwerp en haar partners werkt volgens de adviescommissie aanstekelijk. Zij is zeer onder de indruk van de leren- door-doen-methode die in de eerste fase gebruikt is om Happy Hall succesvol verder te ontwikkelen. Met name omdat dit volgens de commissie uitzonderlijk is in de zorg.”

Adviescommissie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

“Bijzonder aan Willemieke is haar vermogen om ingewikkelde, taaie onderwerpen en vraagstukken te reframen zodat er ruimte ontstaat. In die ruimte ontstaan oplossingen en perspectieven om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. Ze ontwerpt interactie en nodigt mensen uit om ermee aan de slag te gaan.”

Levi van Dam, Garage2020 

“Als gemeente hebben we kunstenaars ingehuurd om het mantelzorgvraagstuk met ons uit te diepen. Zij luisteren heel scherp naar wat er gezegd wordt en geven dit scherp vorm vanuit hun kunstdiscipline. Dat maakt het voor de deelnemende ambtenaren ontzettend duidelijk: hier gaat het eigenlijk over!”

Katja van Staveren, Gemeente Bunnik

projecten
werkwijze
nieuws