Toont 81 van 1284 media items Meer laden BIJLAGEDETAILS stress-burnout-overspannen-socialdesign-veldonderzoek

De kunst van leven | Anno nu.

Stress, overspannen, burn-out, deze woorden horen we dagelijks om ons heen. Het druk hebben of te druk zijn, het lijkt de norm, maar sinds wanneer? Het interesseert, fascineert en maakt ons nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar de oorsprong, naar de gevolgen en vooral zoekend naar een uitweg. Hoe kan het dat zoveel (jong)volwassenen stress ervaren? Opgebrand zijn, niet wetend hoe te voldoen aan alle verwachtingen die worden gesteld.

Hoe komt het dat veel mensen in de huidige maatschappij negatieve druk / stress / hoge verwachtingen / (vul zelf in) ervaren? Of te wel: Wat zijn de oorzaken van deze stress, voor wie geldt deze negatieve druk en wat zijn manieren om een tegengeluid te creëren? Met deze vraag is ons project ‘De kunst van leven | Anno nu.’ gestart.

Proces 
We zijn gestart met veldonderzoek. Met een ruimtelijke opstelling in de openbare ruimte, bevroegen we mensen van verschillende leeftijden over stress en druk die ze mogelijk ervaren. Maar ook naar manieren om hieraan te ontsnappen of hier mee om te gaan.

In welke levensgebieden ervaart men meer of minder stress? Wat zijn de overeenkomsten? En hoe kijkt men terug op een eventuele burn-out? We gebruikten hiervoor creatief gereedschap en visuele tools om écht andere gesprekken op gang te brengen en het gesprek vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Mensen beseffen niet hoe slecht stress voor je is. Je kunt er zo ziek van worden.” – man, 43 jaar

Uitkomsten veldonderzoek
We hebben vele impactvolle verhalen gehoord, diverse ervaringen zijn gedeeld. Naast die diversiteit kwam er ook een sterke rode draad naar voren: De kunst van leven; in het ‘Hier en nu’.
De kunst van leven ligt niet in het ‘toen en daar’ of ‘straks en verderop’. De kunst ligt in het ‘zijn in het nu’. Deze focus helpt je tegen stress voor de toekomst, verwachtingen van anderen of spoken uit het verleden.  Tegelijkertijd is in het ‘hier en nu’ zijn, het lastigste dat er is. In het ‘nu’ vertoeven is iets ongrijpbaars, hoe maken we dat tastbaar? 

Dit bracht ons bij de vraag: Wat is er nodig om in het ‘hier en nu’ te komen? Welke omstandigheden dragen daaraan bij? Kunnen we dit vormgeven in de ruimte? 

Resultaten
De ruimtelijke installatie heeft STUDIO &lotte samen met Tessa Verbei uitgewerkt en is namens ons team gepresenteerd op de Dutch Design Week 2021. Het is een prachtige ruimtelijke installatie geworden die je uitnodigt om in het ‘hier en nu’ te verblijven. De ruimte nodigt je uit om te reflecteren op wie jij bent in de huidige maatschappij, wie je ‘zou willen zijn’ en hoe deze twee met elkaar zijn verbonden. Je kunt verschillende filters gebruiken om te plaatsen tussen jouzelf en de buitenwereld. Lees meer op de website van STUDIO &lotte. 

Whats next? | We zien kansen om de ruimtelijke installatie op andere plekken tentoon te stellen, bijvoorbeeld in in een museale context. Daarnaast zien wij kansen op bijvoorbeeld een meer publiek toegankelijke ruimte, zoals een treinstation, gemeentehuis of het stadhuisplein. Wil je meer weten? Of heb je een mogelijke plek in gedachten? Neem contact op met Lotte de jong via info@stichtingkip.nl. 

DDW expositie stress, burnout, ontwerpend onderzoek

“Ik heb nooit geleerd hoe dat moet; ‘bij je gevoel komen’. ” – vrouw, 65 jaar 

“Wat mij energie geeft? ‘Gek doen, dingen begrijpen, me waardevol voelen, nieuwe dingen ontdekken en sociale verbinding’” – vrouw, 32 jaar

“Waar in mijn lijf ik stress voel? 56% van de geïnterviewden gaf aan: in mijn hoofd. 60% in mijn onderbuik. ”

De kunst van leven | Anno nu


Wat zijn de oorzaken van deze stress, voor wie geldt deze negatieve druk en wat zijn manieren om een tegengeluid te creëren?

Periode | mei 2021-okt 2021

Onderzoeksmethoden | Veldonderzoek, literatuuronderzoek, contextmapping, reframing

Opdrachtgever | Stichting KIP

Mogelijk gemaakt door | Pictoright 

Projectteam | Tessa Verbei (scenography design bij Tessa Verbei), Lotte de Jong (spatial design bij STUDIO &lotte) en Willemieke van den Brink – Gouwentak (social designer bij echter ontwerp)

samenwerkingspartners: RAMstaal (constructie), Studio Indruk (fotografie DDW) 

Stichting KIP maakte deze video tijdens het proces en geeft een waardevol inkijkje in het onderzoek en de eindresultaten. 

stichting kip
stichting kip