is ook van jou zorg echter ontwerp social design gemeente twynstra gudde tabo goudswaard

Is ook van jou

De wereld van de zorg is de afgelopen jaren flink in beweging geweest, en dat zal de komende jaren niet anders zijn. 2015 is daarbij een belangrijk jaar, met de definitieve overgang van veel zorgtaken naar de gemeente.

In opdracht van Zorginstelling Carintreggeland heeft Twynstra Gudde een evaluatie van deze transitie naar zelfsturende teams vormgegeven, zodat kan worden bijgestuurd tijdens dit proces. Daarnaast is het doel om ook de betrokkenheid van medewerkers bij en de reflectie op dit proces te stimuleren.
Twynstra Gudde vroeg mij onderdeel zijn van het team. Door artistiek onderzoek naar de interne transitie bij Carintreggeland te doen, bij te dragen aan inhoud en vormgeving van de verdiepingssessies, en werken aan een verbeelding van (tussen) resultaten voor de en het eindproduct.

Hoe kunnen we op een creatieve en actieve manier de transitie naar zelfsturende teams evalueren? Een evaluatie die bijdraagt in het voeren van gesprekken tussen medewerkers op alle niveaus, en analyseert of de ingeslagen weg de juiste is. En daarnaast laat zien waar we nog kunnen bijsturen.

We zijn gestart met interviews in alle lagen van de organisatie. Veel ging goed, maar de nieuwe werkwijze leidde ook tot frustraties en onduidelijkheden, onbegrepen beleid en afstand tussen de lagen. En dan komt ook het werkplezier onder druk te staan. Aan de hand van deze gesprekken hebben we een aantal thema’s uitgewerkt, die we inzetten als gespreksstarters tijdens de verdiepingssessies. Deze moesten zowel kritisch als constructief en uitnodigend werken. Zo kwamen we tot een aantal interactieve werkvormen. Bijvoorbeeld de Maakmuur, waarbij we op zoek zijn naar de ruimte die er binnen de organisatie is voor het maken van fouten. De verlanglijnen, waar deelnemers aan de gesprekken verlanglijnen konden spannen tussen zichzelf en een collega op een heel andere plek in de organisatie, om op deze manier een vraag te kunnen stellen of verlangen kenbaar te maken. Het bevrijdende kader, waar men kon aangeven wat nu juist helpende richtlijnen zijn, en welke niet. En Carehacks, een beweging die niet alleen de uitwisseling van ideeën stimuleert, maar ook het gesprek opent over wat werkt binnen de organisatie en wat niet. 

Tijdens de bijeenkomsten waren de verrassing en het enthousiasme groot omdat de gesprekken ruimte gaven voor alles dat ruimte nodig had: leerervaringen, frustraties, ideeën en vragen.
Het eindproduct van de evaluatie was geen rapport, maar een jaarkalender, gevuld met alle inzichten uit de gesprekken: carehacks, tips voor samenwerking, kleine opdrachten en uitspraken van deelnemers die bleven hangen. De kalenders worden gebruikt als steuntje in de rug door de zelfsturende teams en tijdens trainingen.

Directeur strategie en ontwikkeling Eric van Putten over onze aanpak: “Zowel in de bijzondere vorm als qua eindresultaat was het hele traject gewoon heel goed. De deelnemers kwamen met een goed gevoel uit de gesprekken en hebben dat vastgehouden. De conclusies hebben ons geholpen de volgende stap te zetten in de transitie.” 

“Volgens deze kruisjeslijst (overzichtslijst met protocollen) mag ik nu niet meer doen wat ik vroeger deed. In tijden van zelfsturing hoor je vertrouwen te krijgen.”
-verzorgende

““Het lijkt net of jullie mij helemaal niet zien!”, riep een familielid uit in een gesprek. Daarbij hield zij een papier voor haar hoofd. De kern is juist dat we de cliënten en hun omgeving wel blijven zien, vragen wat zij willen en inbeelden wat er voor hen nodig is. Dat wil ik voor mijn medewerkers overigens ook.” -clustermanager

Is ook van jou


Een intensief en creatief evaluatietraject dat de organisatie zou vertellen of de ingeslagen weg de juiste was, en medewerkers op alle niveaus actief zou betrekken en met elkaar in gesprek brengen over de nieuwe werkwijze.

Periode |  2014

Onderzoeksmethoden | Artistiek onderzoek, Verdiepingssessies, desk research,  interviews, brainstormsessies, analyseren, verbeelden, presenteren

Opdrachtgevers | Carintreggeland, Twynstra Gudde, Is ook

Projectteam | Twynnstra Gudde: Manon de Caluwé, Anne Marth Kuilder, Jaap Warmenhoven, Erna Scholtes, Mieke Moor,  Tabo Goudswaard (social designer) en Willemieke van den Brink-Gouwentak (social designer)

Credits | Sommige van bovenstaande teksten zijn geschreven door Is ook, of zijn een afgeleide van geschreven teksten door Is ook.