happy hall social design jeugdzorg echter ontwerp garage2020 de kat is kwijt ontwerpend onderzoek pilot

Happy Hall – Fase 2: Ontwerpend Onderzoek

De tweede fase van project Happy Hall. Nadat we het concept presenteerden aan jeugdzorgorganisatie Spirit (nu Levvel) en innovatiewerkplaats voor de jeugdzorg Garage2020, vroegen ze echter ontwerp om het concept te testen bij diverse gezinnen. Zodat we antwoord kregen op de vraag: Welke impact heeft Happy Hall in een gezin? En bij welke gezinnen is de positieve impact het grootst? Zijn dat gezinnen die al gebruik maken van jeugdzorg? Of juist gezinnen die geen gebruik maken van jeugdzorg?

Happy Hall zorgt ervoor dat elke keer als je thuis komt, je even stilstaat bij jouw stemming. En niet alleen bij die van jou zelf, maar ook die van anderen. Dit geeft je inzicht en helpt om verbindingen tussen gezinsleden te versterken. Welke impact heeft het gebruik van Happy Hall in een gezin? Bij welke gezinnen is deze positieve impact het grootst?

In ruim negen weken hebben 11 gezinnen het prototype van de Happy Hall getest. In totaal waren dit 20 volwassenen en 25 kinderen. Het percentage jeugdzorg in onze testgroep was 27%.

Om in kaart te brengen en te analyseren of-en-welke impact Happy Hall heeft op de verschillende gezinnen, hebben we een onderzoek opgezet om dit inzichtelijk te maken. We maakten onderzoeksmateriaal op maat voor volwassenen, tieners en kinderen.

Het prototype versie 1
Om de verschillende functies van de Happy Hall te testen ontwikkelden we een prototype waarbij een aantal functies getest konden worden.

  1. aangeven van emotie en energieniveau bij thuiskomst
  2. bewustwording van blijmakers en hier mee aan de slag te gaan
  3. inzicht in de ingevulde data, voor analyse en inzicht

Dit proces was een ontwerpend onderzoek, waarbij we bevindingen direct hebben omgezet in acties. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat de motivatie om Happy Hall te gebruiken na een aantal dagen verslapt. Om die reden hebben we de Happy Hall ontwikkeld als 30 dagen challenge, een kortdurende interventie na een paar dagen uitbreidt met verschillende opdrachten in spelvorm. Zoals het Complimentenspel, de Blijmakersbingo en de Quiz. Een ander waardevol inzicht was vooral gericht op de vorm waarop de Happy Hall in gebruik werd genomen. Gezinnen gaven aan dat het leuk is om er samen mee aan de slag te gaan, en dat deze interventie zelf ook verbindend werkt. Dat is ook de insteek: op een leuke en interactieve manier emoties verkennen en bewustwording stimuleren.

We hebben alle inzichten en verbeterpunten vertaald naar prototype 1.1. Het doel van dit prototype is het inzichtelijk, tastbaar en visueel maken van de wenselijke functies. Het maken van een MVP (minimum viable product) viel niet binnen de scope van deze opdracht, en hebben we in de volgende ontwikkelfase opgepakt.

Lees verder over Fase 3: Happy Hall voor Pleegzorg

“Happy Hall is een goede kans voor mij geweest om eerlijk mijn gevoelens te kunnen uiten en non-verbaal te laten zien hoe ik in mijn vel zat” – tiener, 14 jaar, jeugdhulp

“Ik vind het lastig om knuffels te geven en te ontvangen. Doordat iemand een sticker van een knuffel bij mij plakte, kon ik de knuffel ook echt fysiek in ontvangst nemen.” – kind, 12 jaar, jeugdhulp

“Happy hall is een laagdrempelige manier/methode om in je gezin de stemming en energie te peilen. Ook kan je elkaar op een grappige manier positieve opstekers geven. De gezinsenergie en stemming thermometer! Heel leuk om te doen en verassend om te doen met je gezin!” – moeder, 44 jaar, geen jeugdhulp

Bijzonder aan Willemieke is haar vermogen om ingewikkelde, taaie onderwerpen en vraagstukken te reframen zodat er ruimte ontstaat. In die ruimte ontstaan oplossingen en perspectieven om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken. Ze ontwerpt interactie en nodigt mensen uit om ermee aan de slag te gaan. Zo ook met het project Happy Hall, een tool die op een laagdrempelige manier emotieregulatie kan realiseren in gezinnen, om de doorstroom naar jeugdzorg te verminderen. Happy Hall is verder ontwikkeld tot een spelinterventie voor pleeggezinnen, om de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin te vergroten.
Levi van Dam, Garage2020 en Levvel 

Happy Hall – Fase 2: Ontwerpend Onderzoek


Welke impact heeft het gebruik van Happy Hall in een gezin? Bij welke gezinnen is deze positieve impact het grootst?

Periode |  najaar 2017

Onderzoeksmethoden | Pilot bij elf gezinnen, doelgroepanalyse, diepte-interviews in context, placemaking, prototyping, MoSCoW, ontwerpend onderzoek, Waarde Propositie, business canvas model, promotor score, outcome rating scale, data visualisatie, design thinking, persuasive technology.

Opdrachtgevers | Garage2020 en Levvel

Projectteam | Willemieke van den Brink – Gouwentak: social designer bij echter ontwerp ,  Ceri Kamoen: TU Twente, Team Garage2020 Amsterdam