socialdesign-echterontwerp-garage2020-jeugdzorghappyhall

Happy Hall – Fase 1: Het Concept
// Social design voor jeugdzorg

Hoe kan je de manier van wonen aanpassen, zodat je minder snel of korter jeugdhulp nodig hebt? Waar in huis ontstaan ruzies, en op welke plekken worden ze opgelost? Wat zijn de ingrediënten voor een fijn en veilig thuis? 

Kun je de manier van samenwonen zo beïnvloeden dat er minder snel of korter jeugdhulp nodig is in het gezin? Als het écht uit de hand loopt, denk aan veel ruzies en conflicten, kan een kind uit huis worden geplaatst. Dat willen we graag voorkomen.

Tijdens het ontwerpend onderzoek hebben we in kaart gebracht waar in huis de meeste ruzies en conflicten ontstaan en op welke plek deze worden opgelost. We hebben de rituelen van gezinnen verzameld, hun dagritme in kaart gebracht en hebben verschillende stadia van ruzies en conflicten onderzocht. Hiervoor namen we diepte interviews af  bij jeugdzorgprofessionals en gezinnen met – en zonder  – jeugdhulp. We maakten gebruik van onderzoeksgereedschappen waarmee we andere antwoorden naar boven haalden, en interactie tot stand brachten. 

Parallel hieraan verzamelden we de ingrediënten voor een fijn en veilig thuis. Voor zowel volwassenen als kinderen is het belangrijk om gezien en gehoord te worden, en om genoeg aandacht, liefde en tijd te krijgen. Deze ingrediënten zijn het fundament van Happy Hall.

Al deze inzichten hebben we bij elkaar gebracht, en tijdens de reframe – brainstorm sessie hebben we de inzichten aan elkaar verbonden. Één van deze inzichten was de hal. De hal werd opvallend vaak genoemd tijdens het in kaart brengen van betekenisvolle en minder betekenisvolle plekken in huis. Het is letterlijk de plek waar je van buiten naar binnen gaat, van publiek naar privaat domein. Met dit inzicht hebben we bewust gekozen voor de hal als plek voor onze interventie. We gebruiken de hal als fysieke plek om even stil te staan. Zo maken we van een Space (een anonieme ruimte waar je zo snel mogelijk doorheen wilt), een Place, (een ruimte met betekenis en kansen voor verbinding). Dat is het concept van Happy Hall.

Stilstaan, inchecken, thuiskomen. Happy Hall 

Happy Hall zorgt ervoor dat elke keer als je thuis komt, je even stilstaat bij jouw stemming. En niet alleen bij die van jou zelf, maar ook die van anderen. Dit geeft je inzicht en helpt om verbindingen tussen gezinsleden te versterken. Iedere Happy Hall is uniek en op maat gemaakt voor het gezin, en de gezinsleden. Voordat je de Happy Hall in gebruik neemt, gaat ieder gezinslid aan de slag met de Blijmakers: Wat maakt jou blij als je verdrietig bent? Of wat kan je helpen als je erg boos voelt of juist heel moe. Happy Hall gebruikt jouw input op het moment dat je die nodig hebt.

Van concept naar vorm; We hebben in korte tijd nagedacht over een mogelijke vorm waarin Happy Hall zijn werk zou doen. Tijdens de pitch bij Pakhuis de Zwijger presenteerden we Happy Hall als applicatie, voor gezinnen met kinderen vanaf 10 jaar. [De vorm hebben we in een latere fase bijgesteld] 

De Happy Hall applicatie geeft een uniek inkijkje in jullie gemoedstoestand als gezin en maakt de stemming en de metingen daarvan relationeel. Het is een sociale thermometer van jouw gezin die je in eigen regie hebt. En als je dan extra hulp nodig hebt, bijvoorbeeld van een hulpverlener, kan je samen de data gebruiken om de hulp echt op maat te maken. Daarnaast kan de hulp effectiever worden ingezet zodat  je sneller weer zelf de regie hebt.

Happy Hall heeft zich in diverse ontwerpende onderzoeken ontwikkeld. Ieder onderzoek kent een specifieke onderzoeksvraag en de samenstelling van het projectteam is op maat samengesteld voor de vragen die centraal stonden in die fase.

Lees verder over Fase 2: Ontwerpend onderzoek

Het mooie aan samenwerking met Willemieke is dat zij een sterke combinatie heeft van creatief en planmatig denken. Uniek in zijn soort, omdat je met Willemieke iemand in huis hebt die met nieuwe invalshoeken en werkwijzen komt en dat ook daadwerkelijk kan realiseren. Door haar enthousiasme en vasthoudendheid is ze verbindend en een betrouwbare samenwerkingspartner.
Levi van Dam, Garage2020 en Levvel 

Happy Hall – Fase 1: Het Concept
// social design voor jeugdzorg 


Hoe kan je de manier van wonen aanpassen, zodat je minder snel of korter jeugdhulp nodig hebt?

Periode |  voorjaar 2017

Onderzoeksmethoden | Diepte interviews, reframing, contextmapping, design sprints, placemaking, prototyping, MoSCoW,  vragenlijsten,  artistiek onderzoek, ontwerpend onderzoek

Opdrachtgevers | Garage2020 en Spirit Jeugdzorg

Projectteam | Mies Witkamp (trainer bij HVO Querido), Folkert Borstlap (zorgprofessional bij Spirit Jeugdzorg), Willemieke van den Brink – Gouwentak (social designer)

Media | Pakhuis de Zwijger

Wil je meer weten?

Na het afronden van ieder ontwerpend onderzoek is een onderzoeksverslag gemaakt waar alle stappen en findings zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Neem contact op voor een digitale versie.