Happy Hall, editie ‘De kat is kwijt’

De kat is kwijt is een educatief spel waarmee het hele gezin interactief en spelenderwijs leert over emoties, wordt uitgedaagd om emoties te herkennen en hiermee om te gaan. Ongrijpbare onderwerpen als gevoelens, elkaar leren kennen en hechting worden zo tastbaar en bespreekbaar.

Sommige kinderen in Nederland kunnen door omstandigheden niet opgroeien in het huis van hun biologische ouders. In zo’n geval kan het kind in een pleeggezin of gezinshuis terecht komen. Een uithuisplaatsing is een traumatische ervaring. Wanneer de plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis voortijdig wordt afgebroken (een breakdown), is dat een additioneel trauma. Dit willen we zo veel mogelijk voorkomen. Ons doel is daarom om de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis te vergroten. Door de integratie in het gezin te versoepelen met het spel: ‘De kat is kwijt’.  

Het spel De kat is kwijt draagt bij aan het bespreekbaar maken van hoe het gaat met ieder gezinslid. Dit begint in de hal, een vaak onbenutte transitieruimte in huis. Hiervoor zijn verschillende speelse uitdagingen ontworpen, waarbij de fysieke leefomgeving bewust wordt betrokken. Uniek is de focus op het hele gezin, waardoor het mogelijk wordt om van en met elkaar te leren. De kat is kwijt ondersteunt de hechting van een kind in zijn nieuwe pleeggezin of gezinshuis, waardoor de kans op een breakdown kleiner wordt. 

Het spel werd getest in twee pilots met 17 gezinnen, waarvan 5 gezinshuizen en 4 pleeggezinnen. In totaal hebben 47 kinderen en 31 volwassenen het spel in de testfase gespeeld. Na pilot is het spel geoptimaliseerd en is klaar om in productie te worden genomen. 

Het educatieve spel ‘De kat is kwijt’ bestaat uit een speldoos met hierin een handleiding, dobbelstenen en een spelboek per gezinslid. In het spelboek zitten drie uitdagingen (Binnenkomer, Blijmakers en Wichtelen). Elk spel start met Meneer Dobbelsteen, een creatieve opwarmer om de uitdaging samen te verkennen. In het spelboek zit genoeg materiaal om het spel vaker te spelen en onderdelen te herhalen of over te slaan.

“Ik vind dat het spel heeft bijgedragen aan meer samen zijn in het gezin. Elkaar beter leren kennen. Ik heb het bewust ingezet voor de integratie van het nieuwe kind in het gezin. Voordat we het spel speelden, was er meer gedoe in het gezin.” – gezinshuisouder

Happy Hall presenteert de editie: ‘De kat is kwijt’, een educatief spel waarmee het hele gezin op een interactieve manier aan de slag gaat met emoties. Het spel daagt gezinsleden uit om emoties te herkennen en ermee om te leren gaan. Hiervoor zijn verschillende uitdagingen ontworpen, waarbij de fysieke leefomgeving actief wordt betrokken. Uniek is de focus op het hele gezin, waardoor het mogelijk wordt om van en met elkaar te leren. ‘De kat is kwijt’ zet aan het denken, zet aan tot actie en tot het maken van positieve verbindingen tussen gezinsleden. Daarnaast ondersteunt het de hechting van een pleegkind in zijn nieuwe gezin en wordt de kans op een breakdown verkleind.

Het spel is op maat gemaakt voor pleeggezinnen en gezinshuizen, maar kan ook breder worden ingezet bij alle gezinnen waarin een bepaalde problematiek speelt en/of een uithuisplaatsing aan de orde is. Jeugdhulporganisaties of goede doelen kunnen De kat is kwijt aanschaffen om deze gezinnen te ondersteunen. 

In samenwerking met Garage2020, Muzus en Levvel heeft echter ontwerp gewerkt aan een ontwerpend onderzoek met het eerder ontwikkelde concept Happy Hall. Happy Hall richtte zich op het vergroten van de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin of gezinshuis

Het proces van Happy Hall is opgedeeld in vier fases: 1. het concept, 2. ontwerpend onderzoek met pilot, 3. Happy Hall voor pleegzorg en 4. ‘De kat is kwijt’. Ook maakten we een speciale ‘Do it Together versie van de Happy Hall. 

“Het voelde voor ons echt als een kadootje, er kwamen echt leuke dingen uit. En dingen die we van elkaar hebben ontdekt.” -gezinshuisouder

“Dit was echt heel leuk. De kinderen gingen uit zichzelf aan de slag met het spel. we hadden de pijltjes op tafel liggen, en dachten, even kijken hoe we dat aan moeten pakken. maar dat ging heel goed. ze waren er echt drie dagen zoet mee. Deze opdracht zat ook echt goed in elkaar”. – pleegouder

“Het zou toch mooi zijn als een pleegzorgorganisatie of een organisatie die met gezinshuizen werkt, dat die het spel aanbieden, gezinshuizen vooral!” -gezinshuisouder

Happy Hall, De kat is kwijt


Hoe kan Happy Hall de succesfactor van een plaatsing in een pleeggezin (of gezinshuis) vergroten, de integratie versoepelen en positieve verbindingen versterken?

Periode |  2017 – heden

Onderzoeksmethoden |  Reframing, design sprints, placemaking, prototyping, MoSCoW,  vragenlijsten,  artistiek onderzoek, ontwerpend onderzoek. pilot bij zes gezinnen, diepte-interviews in context, placemaking, prototyping, MoSCoW, ontwerpend onderzoek, promotor score, outcome rating scale, datavisualisatie, design thinking, co-creatie.

Opdrachtgever | Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fresh Perspectives

Projectteam | Muzus: Roos van der Schoor en Heleen Bouwma, Garage2020: Levi van Dam en Eva van der Drift, echter ontwerp: Willemieke van den Brink – Gouwentak

Wil je meehelpen?
We zijn op zoek naar bijvoorbeeld jeugdhulporganisaties, gemeenten of goede doelen die ‘De kat is kwijt’ willen inzetten en aanbieden aan (pleeg)gezinnen en gezinshuizen. De komende maanden presenteren we de resultaten van de recente pilot, en zoeken naar mogelijkheden om verder te ontwikkelen. We komen graag met je in contact!