Ontwerpen samen met de doelgroep – artikel in magazine KBO-PCOB

In het maart-nummer van magazine KBO-PCOB staat een prachtige publicatie over ontwerpen met en voor ouderen.