Start onderzoek mantelzorg – thuis wonen

Al langere tijd verdiep ik me in de ouderenzorg / mantelzorg, en zoek ik naar een bruikbaar plan om beide met elkaar te verbinden en een goede toekomstbestendige oplossing te vinden. De urgentie van dit thema blijkt wel uit de vele oproepen tot onderzoek momenteel al bestaan.
Onder andere het stimuleringsfonds schreef een oproep uit voor ‘Het nieuwe gasthuis’ en ook het SEV (nu platform 31) nodigde in 2011 al verschillende architecten uit om nieuwe oplossingen voor langer thuis wonen te ontwerpen. In deze video zie je de uitwerking van architecten bureau 2by4.

De urgentie van dit thema is niet de reden voor dit onderzoek. Tijdens andere projecten kwam ik in contact met verschillende oudere mensen en hun familie. Ik ben geraakt door de verhalen van ouderen die niet weten wat er straks met hen gebeurt, wie er voor ze zorgt en hoe ze hier mee om moeten gaan. Ook het verhaal van een zoon van een oudere man die zijn hulpbehoevende vader graag in huis wil nemen, maar hier geen ruimte voor heeft houd me bezig. Of de mevrouw die speciaal ergens naar toe moet worden gebracht, zodat iemand haar kan helpen met douchen.

Sterke personen, die door de tijd kwetsbaarder worden, die trots zijn, veel hebben bereikt, moeilijk om hulp kunnen vragen, maar het wel nodig (gaan) hebben.
In mijn achterhoofd houd ik de verschillende omgevingen waar ze vandaan komen, platteland, stad, dorp, flat, boerderij, woonhuis, ver van familie, of juist dichtbij. Ik wil graag onderzoeken hoe deze mensen, op een manier die bij hun past, hun leven kunnen inrichten.

Ik ben aan het zoeken naar een nieuwe woonvorm die er voor zorgt dat men zo lang mogelijk thuis kan wonen, maar ook kan worden ingezet als mantelzorg vorm, en de fases die daarop volgen. De vragen waar ik me nu mee bezig houd zijn onder andere:

– Welke problemen zijn er, en hoe kunnen ze worden opgelost?
– Wat is er al gemaakt / bedacht/ ontworpen en toegepast binnen dit thema
– Welke behoeftes, wensen en zorgen zijn er en hoe laat ik deze tot uiting komen.

De vragen die ontstaan bij de uitwerking krijgen bij een volgend stadium van het onderzoek meer aandacht.
De uitkomsten van dit onderzoek presenteer ik tijdens de DutchDesignWeek, oktober 2015. Hier zal ik het project gaan ‘pitchen’ en het zal een onderdeel zijn van de collectieve expositie van DrivingDutchDesign.

Sterke personen, die door de tijd kwetsbaarder worden, die trots zijn, veel hebben bereikt, slecht om hulp kunnen vragen, maar het wel nodig (gaan) hebben. Ik ben aan het zoeken naar een nieuwe woonvorm die er voor zorgt dat men zo lang mogelijk thuis kan wonen, maar ook kan worden ingezet als mantelzorg vorm, en de fases die daarop volgen.