Expeditie 55+

We zijn gestart!

Hoe kunnen we sociale en fysieke interventies ontwikkelen om bewoners van seniorencomplex Den Hoogenban op een (voor hen passende manier) uit te nodigen tot interactie en de faciliteiten te bieden die hier aan bijdragen en zo hun leefwereld vergroten?

Deze onderzoeksvraag staat centraal bij ons ontwerpend onderzoek bij seniorencomplex Den Hoogenban in Rotterdam.

De bewoners van het seniorencomplex en hun leefomgeving staan centraal in dit vraagstuk. Alle voorstellen zijn geïnspireerd op wat we ophalen uit de gesprekken in het veldonderzoek.

Behalve senioren worden ook andere gebruikers en bewoners uit de directe omgeving betrokken bij het onderzoek zodat we het vraagstuk als divers geheel benaderen en tot een inclusieve aanpak komen voor het seniorencomplex en hun leefomgeving.
“We weten nog niet wat het precies gaat worden, maar wel hoe we daar gaan komen”

Binnenkort meer over dit project!

Projectteam: architect en onderzoeker Birgit Jürgenhake (www.over-ruimte.nl), social designer Willemieke van den Brink- Gouwentak (www.echterontwerp.nl), social designer Jip van de Beek (www.jipvandebeek.com).

In samenwerking met architect Rashid Rashidi (studioHA), woningbouwcorporatie Habion, locatie Den Hoogenban en Laurens Zorg.

Mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam.