Wat doet een social designer eigenlijk? 

hek wordt bank social design kampen middelpunt

Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Begrijpelijk, aangezien de waarde van een creatieve aanpak bij maatschappelijk en sociale  vraagstukken niet in één zin te vangen is.  

Mijn werk als social designer is veelzijdig. Zo maak ik ingewikkelde processen makkelijker en meer vloeibaar, zodat er nieuwe perspectieven en oplossingen kunnen ontstaan. Organiseer ik co-creatie sessies, waar de hele buurt mee kan ontwerpen over de invulling van het wijkcentrum. Ik geef workshops, bouw buurt kasten, experimenteer met routes door een wijk en ontwikkel een spel voor pleeggezinnen, waardoor de integratie van een nieuw kind soepeler verloopt. Dit doe ik altijd in samenwerking met verschillende creatieve ondernemers. En soms breken we een hek door, om een statement te maken. Dat laatste voorbeeld komt uit het project ‘(n)iets voor mij’ voor wijkcentrum ‘t Middelpunt in Kampen.

Met een team van architecten en social designers deden we onderzoek naar het wijkcentrum en onderzochten we hoe we het wijkcentrum tot collectieve en uitnodigende plek voor alle wijkbewoners konden maken. 

We trokken de wijk in en spraken met bewoners, gebruikers en andere betrokken bij het wijkcentrum en de Flevowijk en leerden over wat er in de buurt leeft en wat de wensen en ideeën van verschillende groepen waren. We re-frameden het vraagstuk en ontwikkelden creatieve interventies om bewoners in beweging te krijgen. 

Één van de interventies was het doorbreken (uiteraard in goed overleg met Gemeente Kampen) van het hek dat om het wijkcentrum heen was geplaatst. Dit hek was nog een restant van de vorige functie van het gebouw: een basisschool. Het hek transformeerden we tot een bankje. Een tijdelijke maar waardevolle interventie. Op een visuele manier doorbraken we een tastbare grens voor de bewoners. We creëerden een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurtbewoners door middel van placemaking. De plek werd getransformeerd tot een ontmoetingsplek, open voor de buurt. 

Wil je een nieuwe doelgroep bereiken, maar weet je niet hoe je de eerste stap moet zetten? Wil je horen wat er leeft onder medewerkers zodat je een nog betere bedrijfsvoering kunt hanteren? Wil je nieuw licht op een vastgelopen vraagstuk? Neem contact met mij op. 

hek wordt bank social design kampen middelpunt
hek wordt bank social design kampen middelpunt
hek wordt bank social design kampen middelpunt