Who Cares, Dutch design week

Op maandag 24 oktober is echter ontwerp te gast bij de bijeenkomst Who Cares, op de Dutch Design Week.
Met het onderzoeksteam presenteren we de resultaten van: Het nieuwe Bartolomeus Gasthuis. “Het is een eerste verkenning van nieuwe manieren om ouderen in de wijk te ondersteunen, die ook op andere binnensteden van toepassing kan zijn”.

Het wordt een inspirerende bijeenkomst die zich richt op goed opdrachtgeverschap in de zorg. Grote systeemveranderingen zorgen er op dit moment voor dat verantwoordelijkheden en financiële middelen verschuiven. Aan het woord komen pionierende opdrachtgevers en ontwerpers met visie.
Georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Zie de volledige uitnodiging op: stimuleringsfonds.nl
Aanmelden voor 15 oktober via architectuur@stimuleringsfonds.nl o.v.v. ‘Who Cares’ met uw naam, organisatie en functie
24 oktober, 15.00 – 17.30, 8e verdieping Veemgebouw, Torenallee 86-02, Eindhoven

Programma
15.00 Welkom door Ariane van Dijk
15.05 Key-note door Marleen Hermans hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap, TU Delft
15.15 Presentatie Het nieuwe Bartholomeus Gasthuis
Met als doel de vitaliteit en zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen in (de binnenstad van) Utrecht te ondersteunen namen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum Aorta en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in april 2016 het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op versterking van de integrale keten van welzijn, wonen en zorg. Hoe vertaalt een keten van welzijn, wonen en zorg zich op het schaalniveau van interieur, gebouw en wijk?
15.50 Presentatie Jaqueline Bouts directeur en initiatiefneemster Xenia, winnaar van de Hedy d’Ancona-prijs 2016
16.00 Pauze, inclusief bezoek aan de tentoonstelling Intensive Care
16.30 Presentatie Werken met een Beperking
16.50 Presentatie Wim Nap, Bakkerij Vlinder
17.30 Einde